Videre til indhold

Patienter, forskere og industri: Sundhedsfond skal sikre, at ny viden og ny innovation bliver brugt 

Den gamle historie om, at det tager 15 år, før ny viden og nye behandlingsmetoder bliver spredt ud i hele sundhedsvæsenet, er måske nok en vandrehistorie, men den har alligevel noget på sig.

Det kræver prioritering, kompetencer, partnerskaber og bedre brug af sundhedsdata, hvis den opgave skal løftes. Og det er en af grundene til, at der er behov for den sundhedsfond, regeringen har tegnet ambitionerne for i sit regeringsgrundlag.

Med målrettede midler skal en sundhedsfond bidrage til at få nye løsninger bedst muligt i spil med afsæt i at styrke rammer og samarbejde om sundhedsinnovation. Det mener Danske Patienter, De Lægevidenskabelige Selskaber, Lif og Medicoindustrien, der står bag et fælles udspil til en ny sundhedsfond. 

Det handler grundlæggende set om at skabe de bedst mulige forudsætninger for patientbehandling i verdensklasse og for et robust sundhedsvæsen, så vi kan tage livtag med nogle af de store udfordringer i sundhedsvæsenet: At sikre danskerne nem og lige adgang til forebyggelse og behandling og at inddrage sundhedsteknologi og digitalisering som aflastning af personalet i et sundhedsvæsen, der mangler arbejdskraft.

Der findes allerede i dag rigtig meget sundhedsinnovation, som kan komme bedre i spil og dermed bidrage til at løse de udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor. Derfor er et af formålene med udspillet at sikre udviklingen af en fond, der har fokus stift rettet mod implementering og skalering af innovative sundhedsløsninger.

”Rigtig meget behandling og optimering i sundhedsvæsenet bygger på konvergerende teknologier. Det er derfor afgørende, at fonden ikke bliver en silo, men forholder sig åbent til alle helt nye former for lægemidler, medicinsk udstyr og digitale løsninger og ligeledes understøtte de nye behov, der er for at udvikle offentlig-private partnerskaber,” siger Lifs koncernchef Ida Sofie Jensen.

Fra Danske Patienter, De Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), Lif og Medicoindustriens side kommer her bud på indhold, fokus og model for en kommende sundhedsfond, med målrettede midler til at få nye løsninger bedst muligt i spil med afsæt i at styrke rammer og samarbejde om sundhedsinnovation.

Kort om forslaget

Sundhedsfonden skal favne alle former for sundhedsinnovation – det vil sige alt lige fra helt nye former for lægemidler til medicinsk udstyr, herunder digitalt medicinsk udstyr og øvrige digitale løsninger.

Sundhedsfonden skal i princippet kunne støtte alle former for projekter, hvad enten de er offentlige eller private.

Sundhedsfonden skal ligeledes styrke rammerne for private og offentlige aktørers samarbejde med civilsamfundet.

Finansiering
Det bør afdækkes, om fondens økonomiske fundament kan sikres via både statslig (finansloven) og privat finansiering (fx private fonde).


Pressemeddelelse

Læs hele den fælles pressemeddelelse her.

Indspil til en ny national sundhedsfond

Lægevidenskabelige Selskaber, Danske Patienter, Lægemiddelindustriforeningen og Medicoindustriens bud på indhold, fokus og model for en kommende sundhedsfond.

Debatindlæg

Sundhedsvæsenet er presset mere end nogensinde, og det har konsekvenser for den kvalitet og tilgængelighed, som patienterne møder.