Videre til indhold

Partnerskaber skal bidrage til at mindske presset

Aftalen om regionernes økonomi for 2023 er endog meget stram. Men i aftalen ligger også en velkommen tanke om en ny offentlig-privat teknologifond, der kan understøtte nye teknologiske løsninger i sundhedsvæsenet og aflaste sundhedspersonalet.

”Der er ikke mange penge til at udvikle sundhedsvæsenet i en ambitiøs retning. Vi er selvfølgelig klar over de betingelser, som aftalen er indgået under, men der er ikke meget rum til udvikling af kvaliteten i behandlingen af patienterne”.

Sådan siger Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif, oven på aftalen om regionernes økonomi for næste år.

”Når man kun tager udgangspunkt i den demografiske udvikling, betyder det, at en række grupper ikke får det løft i deres behandling, som der er behov for.”

”Her tænker jeg især på mennesker med kronisk sygdom og mennesker med psykiatrisk lidelse. I aftalen er der ingen indikationer på, at en politisk aftale om en 10 årsplan for psykiatrien er nært forestående eller en væsentlig prioritet for aftaleparterne. I Lif deler vi den udbredte vurdering, at psykiatrien i Danmark har været underprioriteret og underfinansieret i en længere årrække, og at det er helt afgørende, at der kommer en selvstændig, ambitiøs plan, der sætter retning for en genopretning og ligestilling af psykiatrien og somatikken”, siger Ida Sofie Jensen.

Tanken om teknologifonde har set dagens lys i såvel den kommunale som den regionale aftale om økonomien for 2023. Såvel fondstanken som ambitionerne for et offentlig-privat samarbejde bliver taget meget positivt imod i Lif:

”Aftalen er i vores optik et vigtigt første skridt for en fond, men nu er det så op til de kommende finanslovsforhandlinger at udvide såvel ambitionsniveau som partnerskabskreds frem mod en mere bindende aftale i næste års økonomiaftale med regionerne. Vi glæder os til at blive en del af den kreds, og ser frem til, i samråd med det offentlige sundhedsvæsen, at bidrage til, hvordan fonden kan udvikle og integrere ny innovation og teknologi, der aflaster sygehuspersonalet og gør det endnu mere patientvenligt,” siger Ida Sofie Jensen og fortsætter:

”Det er en innovativ idé, som kan gøre en decideret forskel i bestræbelserne på at finansiere fremtidige løsninger, der reducerer personalebehovet uden negative konsekvenser for patientbehandlingen. Skal vi skabe et kvalitetsorienteret og økonomisk bæredygtigt sundhedsvæsen, forudsætter det, at vi bliver bedre til at integrere den nye innovation og teknologi som en del af fremtidens løsninger, hvad enten det drejer sig om lægemidler, diagnostik eller digitale løsninger. Det skal ikke være drift, men investeringer med udsyn og med sigte på både at udvikle, afprøve, implementere og opskalere. Det vigtigste er, at vi tør gå fordomsfrit til de løsninger, der rent faktisk ligger og venter.”

”Vi mangler hænder alle steder i samfundet. Nogle steder mere kritisk end andre, men for tiden allermest kritisk i vores sundhedsvæsen, hvor behandlinger udskydes eller helt aflyses på grund af mangel på sundhedspersonale. Det er en på alle måder usund udvikling, som kræver, at vi ser andre veje end de gængse, understreger Ida Sofie Jensen.