Videre til indhold

Lif: Også brug for sammenhæng i sundhedsudgifter

Når patienterne i stigende grad flytter fra sygehuse til almen praksis, har det betydning for, hvordan man opgør sundhedsudgifterne.

“Vi ser – heldigvis – mange nye medicinske behandlinger i øjeblikket. Det er blandt andet derfor vi kan glæde os over at langt flere overlever en kræftsygdom. Det betyder også, at man i dag kan leve i mange år med sygdomme som man tidligere opgav at behandle. Der er sket utrolig mange forbedringer i behandlingen gennem de seneste tyve år og det er vi stolte af at have bidraget til,” lyder det fra Lægemiddelindustriforeningens viceadministrerende direktør Henrik Vestergaard, der tilføjer:

“Samtidig med, at behandlinger er blevet bedre, er sygehusene blevet mere effektive. Udflytning af opgaver, kortere indlæggelsestid og øget produktivitet har alt sammen betydet, at sygehusene i dag er gearet til at behandle de mange flere patienter, der kommer. De kan de med rette være stolte af i regionerne.”


Men man er også nødt til at tage disse betragtninger med sig, når man ser på sundhedsudgifterne, understreger Henrik Vestergaard. Det giver ikke mening at trække paralleller til det sundhedsvæsen vi havde for tyve år siden – og det giver heller ikke længere så meget mening at opdele udgifterne i sektorer:

“Når det i stigende grad er de meget syge patienter og de meget specielle diagnoser, der samles til behandling på sygehusene, mens behandlingen af de lettere patienter foregår i eget hjem og almen praksis, så vil det også have betydning for den måde udgifterne fordeler sig på. Det kan i mange sammenhænge være fint at kende til udgiftsudviklingen i de enkelte sektorer, men man er også nødt til at se på præmisserne bag,” siger han og peger på, at regionernes udgifter til medicin samlet set ligger på et relativt stabilt niveau.


Kilde: Amgros

At sundhedsvæsenet på mange måder udvikler sig eksplosivt betyder ikke, at medicin og pleje er eller bliver hinandens modsætninger, lyder det fra direktøren:

“Tværtimod er god pleje en forudsætning for, at patienten får maksimal værdi af sin medicinske behandling. Og en meget stor del af den nye medicin har betydet, at patienterne ikke behøver komme så meget på sygehusene. Det er win-win.”