Videre til indhold

Øget forbrug af medicin i 2020

Trods et fald i medicinpriserne flere steder giver et større forbrug af medicin i 2020 en stigning i regionernes udgifter.

En betydelig øgning i medicinforbruget har været den primære faktor til en større udgift til medicin for regionerne. De samlede medicinudgifter steg i 2020 med 4,5 procent fra 14,7 mia. kr. i 2019 til 15,4 mia. kr. sidste år.

”Forbrugsstigningen ses særligt inden for den tilskudsberettigede medicin, der afhentes på apotekerne,” fortæller fagchef Søren Beicker Sørensen.

Fald i priser på apoteksområdet

Den samlede vækst i udgifterne på 276 mio.kr. dækker for den tilskudsberettigede medicin over et prisfald på 0,5 pct. og en stigning i forbruget på knapt 5 pct.

”Vi så allerede i 2019 en større stigning i forbruget af medicin end normalt, men at der nu i 2020 lægges endnu en dimension på den udvikling var ikke forventet,” konstaterer Søren Beicker Sørensen og fortsætter:

”Det er nærliggende at tro, at forbrugsstigningen skal ses i lyset af coronakrisen. Op til nedlukningerne af samfundet har vi kunne konstatere en betydelig forbrugsstigning, der må betegnes som en hamstringseffekt, men det kan heller ikke udelukkes, at den nuværende situation generelt har påvirket det underliggende forbrug af medicin.”

Når der trods en større stigning i forbruget af tilskudsmedicin har været en moderat stigning i medicinudgifterne, skal det ifølge fagchef Søren Beicker Sørensen ses i lyset af de prisfald, der særligt kom på medicinen i 4. kvartal af 2020.

”Vi har de seneste måneder set markante prisfald på den kopimedicin til behandling af mavesår og hjertekar-sygdomme, hvor man i 2019 og starten af 2020 så meget markante prisstigninger. Priserne på denne type medicin ser ud til at være nået et normalt leje, og det fører også til en forventning om en afdæmpet udgiftsudvikling på området for tilskudsmedicin i 2021,” siger han.

Jokeren i den forventning er dog, om vi fortsat vil se en betydelig vækst i forbruget af medicin i 2021.

”Det er vanskeligt at spå om, for vi kender ikke de bagvedliggende årsager til det stigende forbrug af medicin,” understreger Søren Beicker Sørensen.

Stigning på sygehusmedicin

På sygehusområdet steg udgifterne til medicin med knap 400 mio.kr. Den udvikling dækker over et stigende mængdeindkøb af medicin på 2,4 pct. og en gennemsnitlig prisstigning på 2 pct.

”Det er en udvikling, der samlet set svarer til den udvikling, vi har set i de foregående år. Forventningen til de kommende år er, at vi vil se en udgiftsudvikling på lægemiddelområdet, der svarer til de samme moderate vækstrater, som vi så i 2010’erne,” slutter Søren Beicker Sørensen.

Væksten i udgifterne til lægemidler forventes ikke at adskille sig væsentligt for væksten i udgifterne til sundhedsvæsenet generelt.