Videre til indhold

Øget åbenhed om samarbejde og donationer

Rekordmange lægemiddelvirksomheder har deklareret samarbejde og donationer i 2023.

ENLI (Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien) har i dag offentliggjort lægemiddelindustriens samarbejde med henholdsvis patientforeninger og hospitaler.  

I år viser opgørelsen, at et rekordhøjt antal lægemiddelvirksomheder – mere end hundrede –  er tilmeldt ENLI og dermed skal indberette donationer til hospitaler og samarbejde med patientforeninger. Ikke alene er flere tilmeldt, der er også i 2023 rekordmange virksomheder, der konkret engagerer sig i samarbejdet, og det glæder Lifs koncernchef Ida Sofie Jensen. 

“Vi møder nu om dage stor opbakning og fælles forståelse for den værdi, som skabes af samarbejdet og dialogen mellem alle sundhedsvæsenets aktører. At samarbejde understøtter sunde aktiviteter, der ellers ikke ville komme patientforeningens medlemmer til gode, er på samme vis indlysende. Når det er sagt, er der også grænser for, hvor tæt samarbejdet og økonomiske relationer kan blive. Og det er netop en af grundene til, at vi går ud med denne information og dermed skaber gennemsigtighed på området, som er ret unikt,” siger Ida Sofie Jensen. 

Branchens egne etiske regler og lovgivningen på området sikrer en helt særlig indsigt for omverden. Mens det er vigtigt at sikre, at samarbejde mellem medicinalindustrien, patientforeninger og hospitaler er etisk forsvarligt og gennemsigtigt, er det samtidig relevant at huske på, at et samarbejdet skal være gavnligt for alle involverede parter, lyder det fra Lif.  

”Det er vigtigt med klare retningslinjer og regulering, så vi kan sikre, at samarbejdet sker på en måde, der beskytter patienternes interesser og opretholder tilliden til sundhedssystemet,” siger Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif. 

Hun henviser til, at ENLIs kontrol ikke kun bygger på lovgivning, men at industriens vagthund herudover stiller skrappe krav til industrien. Derfor holder ENLI ikke kun øje med industriens ageren i forhold til reklamereglerne, men stiller også krav om, at virksomhederne anmelder og dermed offentliggør samarbejde og donationer med hospitaler og patientforeninger.  

”Selvom der er åbenlyse fordele ved, at medicinalindustri, patientforeninger og hospitaler samarbejder, er det vigtigt at håndtere eventuelle potentielle interessekonflikter og sikre, at patienternes interesser forbliver i centrum for ethvert samarbejde,” siger hun og tilføjer: 

”Vi står ved vores samarbejde og ansættelsesforhold med alt, hvad det indebærer. Og jeg tror på åbenhed om samarbejdet. Det er samarbejde mellem offentlige institutioner og sundhedseksperter, som udvikler nye behandlinger, opkvalificerer læger og sygeplejersker, styrker sundhedsvæsenet og bidrager til, at patienterne år for år får bedre mulighed for at mestre deres egen sygdom.” 

Lægemiddelindustriens donationer, samarbejde og relationer i det hele taget bidrager til at styrke sundhedsvæsenet, understreger Lifs koncernchef Ida Sofie Jensen. 

”Samarbejde er nødvendigt alle steder. Og i udviklingen af lægemidler er det helt nødvendigt med et samarbejde mellem virksomheder og det offentlige sundhedsvæsen. Det skal vi værne om og støtte op om, for det betyder, at det danske sundhedsvæsen er med helt fremme, når nye behandlinger bliver udviklet, og dermed kan tilbyde patienterne en bedre behandling,” understreger hun. 

Lif stiller overvågningskrav

ENLI har eksisteret siden 2011. 
Alle lægemiddelvirksomheder kan tilmelde sig ENLIs regler og overvågning. 
Lif stiller krav om, at Lifs medlemmer følger ENLIs regler og opfordrer sundhedsvæsenet til at stille krav om, at de virksomheder, som de samarbejder med, følger ENLIs regler. 

Lif har tidligere sat fokus på samarbejde mellem industri og det offentlige sundhedsvæsen

Læs mere i med. 03