Videre til indhold

Nyt system skal sikre mod forfalskninger

Fra 2019 vil et nyt stregkodesystem kunne sikre, at der ikke kommer forfalskede lægemidler ind i den legale distributionskæde.

Lægemiddelstyrelsen tilbagekaldte i slutningen af juli måned et skizofrenilægemiddel, da der var fundet forfalskninger af produktet. Forfalskningerne blev fundet af en parallelimportør i Tyskland. Og i denne uge skete det så igen.  

“Forfalsket medicin er på globalt plan et enormt problem, som hvert år koster menneskeliv, og som også har enorme økonomiske konsekvenser. Oftest sker det, når forbrugerne køber medicin på internettet uden om de godkendte apoteker, mens det er yderst sjældent, at man oplever forfalsket medicin indenfor den såkaldte legale distributionskæde,” forklarer konsulent i Lægemiddelindustriforeningen Mikkel Møller Rasmussen.

Han peger på, at man på europæisk plan er i færd med at udvikle et system, der netop har til formål at skabe endnu større sikkerhed omkring ægtheden af den medicin, man kan købe gennem den legale distributionskæde, dvs. gennem apotekerne.

Det sker ved, at alle receptpligtige lægemidler fra februar 2019 skal have en unik stregkode og en forseglingsanordning, som gør det muligt at se, om pakken har været åben. Stregkoderne registreres i en fælles europæisk database, og hver gang borgeren får udleveret et lægemiddel på apoteket, skal det verificeres i denne fælles europæiske database.

Den danske del af det nye system kaldes Dansk Medicin Verifikation Organisation (DMVO) og får rosende ord med på vejen.

“DMVO er en væsentlig vej til at forbedre patientsikkerheden ved at undgå, at der kommer forfalskede lægemidler ind i den legale distributionskæde. Med stregkoderne kan man – og skal man – kontrollere hver enkelt pakkes ægthed, inden den udleveres til patienten. Derudover vil det nye verifikationssystem føre til bedre kontrol med udløbsdato, bedre bivirkningsovervågning og bedre lagerstyringsprocesser. Alt sammen noget, der kan sikre bedre medicinsk behandling,” siger Mikkel Møller Rasmussen.

Læs mere om forfalskninger og den aktuelle sag her

FAKTA

Den legale distributionskæde består typisk af fremstilleren, der sender sit produkt via en grossist til et apotek, hvor man som borger henter produktet. Der findes et utal af variationer af denne forsimplede udgave af distributionskæden; ofte vil produkterne fx være at finde på et grossistlager.

Der findes derudover – som i den seneste sag om forfalskede lægemidler – parallelimporterede varer. Her køber parallelimportøren produktet på et andet marked og pakker det om, så det passer til det danske marked.   

I EU-lovgivningen og dansk lovgivning defineres forfalsket medicin som ethvert lægemiddel, hvor dets

  • identitet (f.eks. emballage, etikettering, navn og sammensætning)
  • oprindelse (f.eks. indehaveren af markedsføringstilladelsen, fremstilleren eller oprindelseslandet) eller 
  • historie (f.eks. dokumentation for distributionen af medicinen)
er urigtigt beskrevet. Begrebet forfalsket medicin dækker dog ikke problematikker ang. brud på patenter og ophavsret. 

E-verifikationsprojektet udspringer af regler i “Falsified Medicines Directive”. I DMVO sidder alle dele af den legale danske distributionskæde: Originalproducenter, Generikaproducenter, Parallelimportører, Grossister, Sygehusapoteker og Apoteker.

FAKTAARK

Forfalskede lægemidler og lægemiddelpakninger – i den legale forsyningskædeLæs mere

Læs mere

Dansk Medicin Verifikation OrganisationKlik her