Videre til indhold

Nye tal viser tilgængelighed af lægemidler

Danmark har 109 ud af 167 mulige lægemidler tilgængelig, viser nye tal fra EFPIA, der sammenligner tilgængeligheden af nye og innovative lægemidler på tværs af en række europæiske lande.

Med 109 ud af 167 lægemidler tilgængelig ligger Danmark en del over gennemsnittet i EU, som er 72. I det følgende kan du læse, hvordan resultaterne skal forstås for Danmark, og hvad man ellers skal være opmærksom på, når man fortolker resultaterne og sammenligner lande.

EFPIA udgiver årligt Patients W.A.I.T. Indicator Survey, som er en rapport om tilgængeligheden af nye og innovative lægemidler, der har fået en europæisk markedsføringstilladelse. Rapporten har til formål at skabe et overblik over tilgængeligheden af nye lægemidler og fremhæve overordnede forskelle i tilgængelighed på tværs af europæiske lande.

Rapporten indeholder to overordnede indikatorer, der bruges til at sammenligne tilgængeligheden af nye lægemidler på tværs af landene i rapporten. Den første indikator er antallet af nye lægemidler, der er tilgængelige for patienterne på det lokale marked. Den anden indikator er tiden til tilgængelighed, som måles ved antallet af dage mellem den europæiske markedsføringstilladelse af et lægemiddel og datoen, hvor det er tilgængeligt for patienterne på det lokale marked for første gang. Den seneste rapport fokuserer på nye og innovative lægemidler, der fik en europæisk markedsføringstilladelse fra 2019 til 2022.

Figur 1. Tilgængelighed af nye lægemidler (2019-2022)

I Danmark betragtes et nyt lægemiddel som tilgængeligt, når der er blevet noteret en pris på Lægemiddelstyrelsens liste over medicinpriser. Det betyder, at andelen af tilgængelige lægemidler er opgjort på baggrund af antallet af nye lægemidler med en europæisk markedsføringstilladelse, hvor der er noteret en pris Lægemiddelstyrelsens liste over medicinpriser. I 2023 var 109 ud af 167 nye og innovative lægemidler tilgængelige i Danmark, hvilket svarer til 65%. Opgørelsen af tilgængelighed i figur 1 siger intet om, hvorvidt lægemidlet er anbefalet som standardbehandling i Medicinrådet eller har fået tilskud i Medicintilskudsnævnet.

Figur 2. Tilgængelighed af nye lægemidler fordelt efter kategorier af tilgængelighed (2019-2022)

Rapporten indeholder uddybende opgørelser af forskellige kategorier af tilgængelighed for nye og innovative lægemidler. Den første kategori er fuld tilgængelighed og omfatter f.eks. lægemidler, der har fået generelt tilskud af Medicintilskudsnævnet eller er anbefalet til standardbehandling af Medicinrådet. I 2023 svarede det til 29% ud af de 167 nye lægemidler. Den anden kategori er begrænset tilgængelighed, hvilket f.eks. omfatter lægemidler med klausuleret tilskud eller enkelttilskud og lægemidler, der er delvist anbefalet eller ikke anbefalet til standardbehandling af Medicinrådet. I 2023 var de 36% af de nye lægemidler, der var begrænset tilgængelige. Den sidste kategori er lægemidler, der ikke bliver markedsført i Danmark og derfor ikke er tilgængelige. I 2023 svarede det til 35% af nye lægemidler.

Figur 3. Tid fra central markedsføringstilladelse til tilgængelighed (2019-2022)

EFPIAs rapport måler derudover tiden mellem den europæiske markedsføringstilladelse og tilgængelighed i de forskellige lande. I Danmark er datoen for tilgængelighed er målt ved datoen, hvor et lægemiddel optræder med en pris på Lægemiddelstyrelsen liste over medicinpriser for første gang. Tiden til tilgængelighed er derfor målt ved antallet af dage mellem den europæiske markedsføringstilladelse og den første forekomst på listen over medicinpriser. I gennemsnit er der gået 169 dage fra markedsføringstilladelse til den første dato, hvor de nye lægemidler er tilgængelige i Danmark.

Kilde

EFPIA Patients W.A.I.T. Indicator Survey 2023

Læs EFPIA Patients W.A.I.T. Indicator Survey 2023