Videre til indhold

Nye medlemmer af Lifs bestyrelse

Catherine Williams, MSD Denmark, og Thorsten Thormann, Leo Pharma Nordic, er nye medlemmer af Lifs bestyrelse.

Catherine Williams, MSD Denmark, er på dagens generalforsamling blevet valgt ind i Lifs bestyrelse, mens Thorsten Thormann er blevet udpeget af Leo Pharma som et af de tre medlemmer, der repræsenterer producenter i Danmark. 

Anders Thelborg, Bristol Myers Squibb Danmark, og Tore von Würden, Amgen Denmark, var begge på valg og blev genvalgt til bestyrelsen. 

Formandskabet er uændret efter bestyrelsens konstituering. Peter Drøidal, Novartis, fortsætter således som formand, mens Kasper Bødker Mejlvang, Novo Nordisk Denmark, fortsat er 1. næstformand og Lars Møller, Pfizer Danmark, 2. næstformand.