Videre til indhold

Nye aftaler sænker priserne på medicin i Danmark

Pressemeddelelse: Sundhedsministeriet- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen er i dag blevet enige om to nye aftaler.


Listepriserne på sygehusmedicin sænkes med i alt 12,5 pct. over fire år. Samtidig sættes der loft over priserne på medicin på apotekerne.  ​

Det er for første gang nogensinde lykkes at forhandle en aftale på plads, der reducerer listepriserne på sygehusmedicin med 12,5 procent over de kommende fire år. Det betyder, at de danske listepriser på sygehusmedicin med den nye aftale ender med at blive i alt 15 procent lavere i perioden 2019 til 2023 end de ville have været uden aftalen. 

De to aftaler underskrives i dag af sundhedsminister Ellen Trane Nørby, Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen. 

“Lavere priser på medicin gør en forskel i hverdagen ude på vores sygehuse, fordi vi får mere sundhed for pengene, og kan tilbyde behandlinger med den nyeste medicin. Det her er et meget stærkt resultat, der sørger for, at vi i alt får 15 procent billigere medicin til vores sygehuse i de kommende år end vi ville have fået uden aftalen. Derudover er jeg rigtig glad for at vi sikrer, at priserne på den medicin, man køber på apotekerne ikke stiger. Det giver en vigtig tryghed, især for de mange danskere med kroniske sygdomme, der hver dag bruger receptpligtig medicin,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

“Jeg er tilfreds med de aftaler, vi har landet i dag. Meget af den medicin, der kommer på markedet, gør en vigtig forskel for patienterne, men samtidig presser de stigende udgifter vores muligheder for at få enderne til at nå sammen. Alene i 2018 steg udgifterne til sygehusmedicin med 6 procent, så derfor er det positivt med de flerårige rabatter, vi har forhandlet hjem,” siger formand for Danske Regioner Stephanie Lose. 

“Vi har ønsket at tage medansvar for at patienterne kan få adgang til ny og innovativ medicin. De nye aftaler vil dæmpe prisudviklingen på medicin og skabe ro og forudsigelighed om medicinprisernes betydning for udgiftsudviklingen. Det har været to lange og hårde forhandlinger, men så har vi til gengæld fået lange aftaler, der skaber ro og forudsigelighed omkring industriens rammevilkår,” siger Ida Sofie Jensen, der er koncernchef i Lægemiddelindustrien (Lif). 

Der er tale om to nye prisaftaler. Dels en aftale om den medicin, der bruges på sygehusene dels om primærsektormedicin, som er den tilskudsmedicin, patienterne køber med recept på apoteket. 

For sidstnævnte betyder den nye aftale, at maksimalprisen på medicin på apotekerne ikke stiger indtil 1. april 2022.


BAGGRUND 

Det er femte gang, at parterne indgår en frivillig aftale om at sikre lavere priser på medicin. Det er sket fem gange for primærsektoren (i 2006, 2009, 2012, 2014 og i 2016. Der er i alt tre gange tidligere blevet indgået aftaler om lavere priser på sygehusmedicin. Det skete i 2009, 2013 og i 2016. 

Aftalen bygger oven på den tidligere aftale om priser på sygehusmedicin for 2016-2019. Det betyder, at listepriserne på sygehusmedicin med den nye aftale ender med at samlet set at blive 15 procent lavere i perioden 2019 til 2023. 

Den nye aftale sikrer, at listeprisen på ny sygehusmedicin – dvs. lægemidler, der introduceres i Danmark i aftaleperioden – ikke kan overstige den gennemsnitlige pris i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Holland, Belgien, Tyskland, Irland og Østrig.

Priserne reduceres dertil med i alt 12,5 pct. med henblik på et fald i listepriserne på sygehuslægemidler i Danmark. Prislofterne nedsættes med 2,5 pct. pr. 1. december 2019, med 2,5 pct. pr. 1. oktober 2020, 2021 og 2022 og 2,5 pct. 1. februar 2023.

Prisloftaftalen for tilskudsberettiget medicin har til formål at skabe forudsigelighed om prisudviklingens indflydelse på udgiftsudviklingen samt at sikre at man i Danmark ikke betaler mere for tilskudsmedicin end i andre lande. 

Med udgangspunkt i disse principper er det aftalt at fastfryse maksimalpriserne for tilskudsmedicin i perioden 1. april 2019 – 31. marts 2022.