Videre til indhold

Ny rapport: Trods stort potentiale går det langsomt med at introducere ATMP i Danmark

Videnscenter for Life Science har netop offentliggjort en ny rapport om introduktion af ATMP-produkter i det danske sundhedsvæsen og sammenligner situationen i udvalgte nabolande, Sverige, Norge og England.

Avancerede medicinske produkter, også kaldet ATMP, omfatter nye typer af behandlinger som bl.a. avancerede genterapier, somatisk celleterapi og vævsteknologi, som på en række områder udfordrer den måde sundhedsvæsenet er indrettet på i dag.

”Der er et stort potentiale for ATMP, der på en række områder forventes at kunne levere en kurativ behandling for en række sygdomme, også på områder, hvor der ikke er en behandling i dag. Samtidig viser pipelinen, at der kommer mange nye ATMP-lægemidler de kommende år. Det er positivt i forhold til vores muligheder for at behandle stadig flere sygdomme, samtidig vil det dog udfordre den måde nye lægemidler vurderes og tages i brug på,” fortæller Camilla Lund-Cramer, chefkonsulent i Lif og en af forfatterne bag rapporten.

Hun fortæller, at på trods af udviklingen, så viser rapporten, at der mangler politisk fokus på de muligheder, som ATMP skaber, og at der mangler den rette infrastruktur i sundhedsvæsenet til at sikre, at de nye avancerede lægemidler kan tages hurtigt og effektivt i brug.

”Rapporten viser også, at en række andre lande med Sverige og England i front er nået længere med introduktionen af ATMP, og at de politisk agerer langt mere proaktivt, end tilfældet er i Danmark. Vi skal være langt mere proaktive i Danmark, hvis vi ikke vil risikere at forpasse mulighederne for at tiltrække forskning til ATMP-området i Danmark,” siger Camilla Lund-Cramer.

Videnscenter for Life Science

Videnscenter for Life Science er en del af Lif-koncernen og er sat i verden for at bidrage til at styrke viden og dialogen omkring life science og sundhedsvæsnet. Indsigt og integritet er nøgleord for os.

Videnscenteret undersøger blandt andet potentialet af teknologiske fremskridt i forskning, innovation og god patientbehandling og belyser muligheder og barrierer for nye tiltag i life science og sundhedssystemet. Til gavn for os alle sammen.

Videnscenterets arbejde er eksplorativt og resultaterne er tilgængelige for alle.