Videre til indhold

Ny rapport: Personlig medicin er fremtiden – men Danmark halter bagud i implementeringen

Der kommer flere og flere personlige lægemidler, som både er mere effektive og har færre bivirkninger. Men en ny rapport fra Videnscenter for Life Science viser, at Danmark halter bagud i implementeringen af de nye lægemidler sammenlignet med ni andre europæiske lande.

Personlig medicin, målrettede behandlinger, præcisionsmedicin. Det er alt sammen betegnelser for de nye lægemidler, der er målrettet den enkelte patients individuelle karakteristika – og efterhånden som den videnskabelige forståelse er øget, og teknologierne er blevet mere avancerede, kommer der flere og flere af dem. Men selvom Danmark har gode forudsætninger for at implementere de personlige lægemidler, så er vi ikke på niveau med andre sammenlignelige europæiske lande. Det viser en ny rapport fra Videnscenter for Life Science.

”Den fremtidige medicin kan i større og større grad forventes at blive personlig, og resultaterne i rapporten viser, at de personlige lægemidler bliver mere avancerede. Det gælder både i Danmark og i de ni udvalgte lande, som rapporten sammenligner med. Et konservativt bud er, at der i 2030 vil være 287 lægemidler i kategorien personlig medicin på markedet,” lyder det fra Anna Sundby, analytisk konsulent i Lif og én af hovedkræfterne bag rapporten.

Derfor er der ifølge Carsten Blæsberg, Public Affairs chef i Lif, brug for at forny den nationale strategi for personlig medicin, der udløber ved udgangen af 2022, med nye ambitioner og indsatser. Særligt set i lyset af, at Danmark, ifølge rapporten fra Videnscenter for Life Science, i mindre grad end andre europæiske lande, allerede har implementeret personlig medicin. Ud af ti lande ligger Danmark på en 6. plads – og vi har endda tabt terræn det seneste år, lyder det fra Public Affairs chefen:

”Vi er nødt til at være skarpe på, hvilke ambitioner og indsatser for udvikling og anvendelse af personlig medicin, vi har i Danmark. Det er klart, at man ikke bare begynder at bruge disse nye, avancerede lægemidler fra den ene dag til den anden – det kræver både, at viden og kompetencer, jura og datagrundlag er på plads. Særligt derfor er det vigtigt, at vi allerede nu får de faglige eksperters bud på de barrierer, der er for at introducere de nye, målrettede behandlinger i det danske sundhedsvæsen,” siger Carsten Blæsberg.

Rapportens bud på barrierer og kommende fokusområder er indhentet på baggrund af input fra førende faglige eksperter og beslutningstagere på området. De peger i rapporten fra Videnscenter for Life Science særligt på fem store barrierer.

”Det drejer sig om manglende kapacitet til rådgivning af patienter og manglende kompetencer og kapacitet til at lave genetiske variantfortolkninger. Utidssvarende evidenskriterier og juriske rammer, der forhindrer anbefaling og ibrugtagning og begrænser adgang til samkøring af sundhedsdata bliver også fremhævet. Og så er der blandt interviewpersonerne en oplevelse af, at en uklar og for snæver definition af personlig medicin, er med til at begrænse potentialet,” fortæller Anna Sundby.

Hun suppleres af Carsten Blæsberg:

”Vi har allerede rigtig gode forudsætninger for at implementere personlig medicin i Danmark, og de barrierer, som bliver beskrevet i rapporten, er bestemt overkommelige med de rigtige indsatser. Derfor har vi inviteret eksperter og beslutningstagere ind til et rundbordsmøde den 1. april for at diskutere, hvordan vi kommer videre med at forløse det potentiale, som personlig medicin udgør – både for patienter og sundhedsvæsen. De faglige bud håber vi kan være med til at kvalificere den videre drøftelse om de ambitioner og indsatser, som næste generation af den nationale strategi bør adressere,” siger han.

Magasinet med., som er udkommet i dag, sætter ligeledes fokus på personlig medicin og kalder de nye lægemidler en revolution. Læs magasinet her [link]

Læs også

Ny rapport kortlægger muligheder og udfordringer for implementering af personlig medicin i Danmark