Videre til indhold

Ny rapport kortlægger lægemiddelindustriens uddannelses- og kompetencebehov nu og i fremtiden

Rapporten viser, at 95% af Lifs medlemsvirksomheder forventer at ansætte flere medarbejdere inden for de næste 5-10 år, og fremskrivninger tyder på, at med den vedvarende vækst i lægemiddelindustrien vil der opstå behov for 15.000 ekstra medarbejdere i de kommende år.

I en ny rapport fra Lægemiddelindustrien (Lif) stilles der skarpt på, hvilke kompetencer der efterspørges i lægemiddelindustrien. Lif har blandt andet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemsvirksomhederne om deres fremtidige rekrutteringsbehov, og der tegner sig et billede af en industri, der allerede i dag oplever, at det er vanskeligt at skaffe nok kvalificeret arbejdskraft. Det gælder i alle dele af værdikæden fra forskning til marked.

Forventningen blandt virksomhederne er, at der vil være behov for at rekruttere flere medarbejdere inden for alle dele af virksomhedernes værdikæde: forskning og udvikling, kliniske forsøg, produktion, kvalitetssikring og -kontrol, IT og data, regulering samt Market Access.

Det udgør en udfordring, idet manglen på tilgængelige kvalificerede medarbejdere i Danmark potentielt tvinger virksomhederne til at søge andre steder hen, hvis ikke der findes en løsning på problemet, siger Anders Hoff, politisk chef for forskning og innovation i Lif:

”Jeg ser behovet for kvalificeret arbejdskraft som en af de største udfordringer for fortsat vækst i lægemiddelindustrien i Danmark. Der mangler dygtige kollegaer i forskningsafdelingerne, på produktionsgulvet og i salgsafdelingerne. Derfor er der brug for en målrettet indsats både i forhold til at uddanne bedre og flere til lægemiddelindustrien.”

Andelen af internationale ansatte i lægemiddelindustrien er steget fra 8 procent i 2012 til 17 procent i 2021, og det er især specialister og medarbejdere i ledende stillinger, som virksomhederne henter til Danmark.

”Tallene understreger endnu engang virksomhedernes forsøg på at lukke det hul, som manglen på kvalificeret arbejdskraft skaber i Danmark. Hvis virksomheder ikke kan finde nok relevante medarbejdere i Danmark, så kigger de ud over landets grænser. Det skal være let og tilgængeligt at komme til Danmark og arbejde. Alternativet er, at virksomhederne er nødt til at flytte aktiviteter derhen, hvor medarbejdere er,” siger Anders Hoff.”