Videre til indhold

Ny midlertidig vej gennem Medicinrådet

På grund af corona-krisen ændrer Medicinrådet praksis i sagsbehandlingen. Målet er at opretholde både sagsbehandlingstid og faglighed under de særlige omstændigheder, der vurderes at kunne påvirke rådet op til et helt år.

Danske Regioners bestyrelse har godkendt en plan for, hvordan man sikrer, at Medicinrådet kan fortsætte sit arbejde i den kommende tid, hvor der forventes ekstraordinært stort pres på sundhedsvæsenet.

Det betyder 

  • Flere skriftlige procedurer i Rådet for ikke-komplicerede sager
  • Nødberedskab for sager, som kræver, at Rådet træder sammen
  • Flere skriftlige procedurer i fagudvalgene og mulighed for at anvende anden ekspertbistand til fagudvalgene – fra universiteter og pensionerede klinikere

“Dette er en speciel tid, som kræver specielle tiltag. Jeg hæfter mig ved fire principielle ting, som peger i retning af, at det vigtige arbejde i Medicinrådet kan komme til at fungere under disse særlige omstændigheder. For det første fornemmer jeg en vilje. Det er vigtigt. For det andet fastholder man ambitionen om hurtig og effektiv sagsbehandling. For det tredje er der i planen tiltag, der skal sikre en sikre en fortsat høj faglighed i fagudvalgene, selv om situationen gør fagudvalgenes opgave svær. Og endelig – hvad der er mindst lige så vigtigt som viljen til at få det til at fungere – så er der en løbende opfølgning i Danske Regioners bestyrelse i forhold til, hvornår man kan gå tilbage til normale procedurer. Vi vil selvfølgelig også følge udviklingen nøje, siger Lifs viceadm. direktør Henrik Vestergaard.

Den store udfordring i Danmark både her og nu og det næste års tid vil være presset på sundhedsvæsenet, der betyder, at de sundhedsfaglige eksperter i mange af fagudvalgene har svært ved at mødes. Under de omstændigheder balancerer modellen de vigtigste hensyn, vurderer Henrik Vestergaard.

“Når det gælder modellen – som jo kun er midlertidig til fagudvalgene igen kan samles – så er faglighed og tid de to vigtigske faktorer – og den nye model lader ikke til at gå væsentligt på kompromis hermed, men balancerer det fint,” uddyber han.  

“Det er desuden min oplevelse, at arbejdet med at definere og beskrive en ny metode og proces for introduktion af QALY til vurdering af lægemidler også i denne tid fortsætter med uformindsket styrke. Udskydelsen af selve introduktionen af QALY-modellen er dog helt på sin plads. Måske det også kan give lidt ekstra tid til eftertanke med hensyn til, hvordan man implementerer modellen mest hensigtsmæssigt,” lyder det med forsigtig optimisme.

Notat


Justeringer af Medicinrådet som følge af Covid-19

Læs mere