Videre til indhold

Ny kontanthjælpsaftale afhjælper ulighed i sundhed

”Det er et vigtigt skridt frem mod mere lighed i sundhed.” Sådan karakteriserer Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif, den nye kontanthjælpsaftale, som er indgået mellem regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne.

I aftalen får kontanthjælpsmodtagere ret til at få dækket hele egenbetalingen af tilskudsberettiget medicin til deres børn.

Kontanthjælpsmodtagere over 18 år, der har været på kontanthjælp gennem 12 måneder, får også dækket deres egenbetaling til tilskudsberettiget medicin.

”Begge tiltag vil være et væsentlig bidrag til at fjerne den ulighed i sundhed, som vi ved findes, når det gælder muligheden for at betale for den medicin, som lægen har ordineret. Via Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed, som Lif er en del af, ved vi, at problemerne med at betale for medicin har en klar social slagside. Stadigt flere patienter fravælger eller udskyder købet af lægeordineret medicin af økonomiske årsager, og derfor er det en klar gevinst, at borgerne i kontanthjælpssystemet nu får bedre mulighed for at få den medicin, som er udskrevet til dem og deres børn”, siger Ida Sofie Jensen.

Flere undersøgelser viser også, at patienter på overførselsindkomst har et væsentligt større forbrug af medicin end andre ligesom andelen af befolkningen, som har brug for medicin mod depression, angst, astma/KOL, hjertekarsygdomme og diabetes er større, jo kortere uddannelse man har gennemført.

Aftalepartierne skriver også i kontanthjælpsaftalen, at det potentielt kan have store konsekvenser senere i livet, hvis man som barn ikke får de lægemidler, man har brug for.

”Det er glædeligt, at aftalepartierne fokuserer på de såkaldte dynamiske effekter af at investere i sundhed og især, hvordan det kan komme børn til gavn. Vi opfordrer til, at man systematisk inddrager overvejelser om dynamiske effekter af indsatser på sundhedsområdet, hver gang man træffer politiske beslutninger om nye tiltag”, siger Ida Sofie Jensen.

Den nye sundhedsreform fra maj måned indeholder også en analyse, der skal se på hvorfor og hvilke patienter, der undlader at hente lægeordinerede medicin på apoteket.

Lif er også selv i gang med at analysere området ved systematisk at se på hvem, der ikke henter deres medicin fordelt på uddannelse, indkomst og geografi mv.