Videre til indhold

BIS beregner gevinster ved investeringer i sundhed

Tirsdag den 1. november fik sundhedsdebatten i Danmark en ny dimension. Her lancerede Lif en ny sundhedsøkonomisk investeringsmodel, der for første gang nogensinde sætter tal på, hvad sundhedsinvesteringer giver af positive afkast.

VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, har for Lif udviklet en ny Beregner af Investeringer i Sundhed – i daglig tale kaldet BIS – der for en lang række sygdomme kan synliggøre de afledte økonomiske effekter af bedre sundhed.

Det kan eksempelvis være flere år på arbejdsmarkedet for den enkelte, færre sygedage, kortere indlæggelser, færre ambulante besøg og mindre fysioterapi.

”Med BIS får vi endelig mulighed for at vise, at investeringer i sundhed betaler sig på en række forskellige måder såsom arbejdsudbud, beskæftigelse og produktivitet og et mindre pres på sundhedsvæsenet. Den viden har vi manglet på sundhedsområdet, og det giver en risiko for, at der bruges for få penge til behandling og forebyggelse, fordi investeringerne på papiret ser dyrere ud, end de faktisk er,” siger Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif.

BIS bliver offentlig tilgængelig den 1. november kl. 14.00 og gratis, så alle interesserede kan benytte sig af den. BIS kan blandt andet tilgås via Lif’s hjemmeside.

Det bliver også muligt at sætte tal på sundhedsøkonomiske investeringer i bedre sundhed for børn og hvilke konsekvenser, det har for deres forældre, når børnene er mindre syge.

Arbejdet med BIS er blevet ledet af en styregruppe med deltagelse af bl.a. Lægeforeningen, 3F, FOA, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, CEVEA, Dansk Erhverv, Danske Patienter, Dansk Sygeplejeråd, Københavns Universitet, Novo Nordisk Fonden og Pension Danmark.

Lær at brug BIS

Lif arrangerer sammen med VIVE uddannelsesforløb i beregningsmodellen efter lanceringen 1. november.

Introduktion til BIS – session 1

Den 11. november kl. 9.00 – 12.30 holdes der intro til den nye model for personer der arbejder i organisationer bredt på og omkring sundhedsområdet samt medicinalvirksomheder.

Rasmus Højbjerg Jacobsen og Jakob Kjellberg fra VIVE underviser i brug af beregneren.

Introduktion til BIS – session 2

Den 2. december kl. 9.00 – 12.30 holdes intro til den nye beregner målrettet rådgivere og eksterne konsulenthuse, ministerier, universiteter mv..

Rasmus Højbjerg Jacobsen og Jakob Kjellberg fra VIVE underviser i brug af beregneren.