Videre til indhold

Ny aftale skal genstarte dansk eksport

Lif glæder sig over prioriteringen af initiativer, som rækker frem og bidrager til at styrke den forskning og innovation, der er en forudsætning for at life science branchen fortsat kan bidrage til vækst og velfærd.

 

“Vi har gang på gang understreget, at de tiltag, man tager nu, skal række længere frem end de næste måneder. Vi SKAL investere i forskning og innovation, hvis vi skal sikre den langsigtede velfærd i Danmark. Derfor er det også meget positivt, at der er afsat midler til at styrke rammerne for sygehusenes forskning i og afprøvning af nye lægemidler. Det er et område, som ikke bare har åbenlys sundhedsmæssig betydning, men som er med til at sikre, at vi har et stærkt life science erhverv i Danmark. Et erhverv som kan udvikle, producere og eksportere og dermed bidrage til den danske vækst og velfærd – også i en krisetid,” lyder det fra Lifs koncernchef, Ida Sofie Jensen, om den politiske aftale der netop er indgået om genstart af den danske eksport.

Aftalen indebærer bl.a., at der etableres et samlet nationalt overblik over kliniske forsøg og en digital platform, hvor patienter og borgere kan registrere sig som interesserede i at deltage i fremtidige kliniske forsøg, fx inden for bestemte sygdomsområder. Endvidere etableres et nationalt offentlig-privat partnerskab, som skal understøttes af den nye klynge for life science og velfærdsteknologi.

Herudover er der afsat midler til en øget markedsføring af danske styrkepositioner gennem bl.a. Healthcare Denmark samt en kortlægning og analyse af eksportpotentialer og -markeder for dansk life science industri.

“Vi er i en situation, hvor vi skal flytte fokus fra her-og-nu hjælp til direkte coronaramte erhverv til den eksport, der skal sikre stabile indtægter og dermed bringe os gennem krisen. For at sikre den fortsatte vækst i samfundet er vi nødt til at sætte det lange lys på og sikre gode rammevilkår for de brancher, der fortsat tiltrækker investeringer og henter indtægter hjem fra udlandet. Det er det, vi skal bygge økonomien på,” siger Ida Sofie Jensen og glæder sig over, at der i aftalen understreges, at initiativerne er et bidrag til en samlet strategi for life science, der lanceres i efteråret 2020.

Læs mere

Læs mere om genstartsaftalen og se hele aftaleteksten hos Erhvervsministeriet