Videre til indhold

Danmarks bedste kliniske forsøg og afprøvninger er kåret

Otte priser er uddelt i den officielle fejring af kliniske forsøg og afprøvninger i det danske sundhedsvæsen. Læs mere om kåringen og vinderne her.

Otte priser blev uddelt til fejringen af de mange kliniske forsøg og afprøvninger i det danske sundhedsvæsen. Initiativtagerne bag kåringen er både sundhedsvæsenet, patienterne og industrien. Med 85 indstillinger til de otte kategorier og over 200 deltagere til fejringen er det en endnu større succes her på andet år.

Kåringen er et samarbejde mellem Danske Patienter, Dansk Selskab for Fysioterapi, Dansk Sygepleje Selskab (DASYS), Lægeforeningen, Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, Medicoindustrien, Pharmadanmark – Fagforeningen for life science, Trial Nation og Dagens Medicin

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) er imponeret over arrangementet, og udtrykker glæde over at så mange parter er gået sammen om at hylde den forskning, der er behov for. Kliniske forsøg i sundhedsvæsenet spiller nemlig en afgørende rolle.

Sophie Løhde har set frem til at deltage i fejringen af Danmark bedste kliniske forsøg og afprøvninger 2023 og hylder de indstillede og de kommende vindere med ordene: ”Et kæmpe stort tillykke til jer alle – I gør en forskel for patienterne hver eneste dag” og tilføjer:

”Det er vigtigt, at vi bevarer fokus på den kliniske forskning. Det er en forudsætning for en fortsat udvikling af vores sundhedsvæsen, der sikrer, at patienterne løbende får bedre behandlingsmuligheder. Klinisk forskning giver håb både nu og her og mulige forbedringer på sigt”.

Medlemmer af juryen:

Kristian Thorborg, Dansk Selskab for Fysioterapi
Henriette Thorseng, Danske Patienter
Kirsten Specht, Dansk Sygepleje Selskab (DASYS)
Tanja Villumsen, Pharmadanmark
Marianne Pilgaard, Trial Nation
Lene Laursen, Medicoindustrien
Sanne Marie Thysen, Lægeforeningen
Christian Borbjerg Laursen, Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)
Helle Hartnack, Lægemiddelindustriforeningen (Lif)

En stor tak til vores samarbejdspartnere

Danske Patienter Dansk
Selskab for Fysioterapi
Dansk Sygepleje Selskab (DASYS)
Lægeforeningen
Lægemiddelindustriforeningen (Lif)
Lægevidenskabelige Selskaber, LVS
Medicoindustrien
Pharmadanmark – Fagforeningen for life science
Trial Nation
Dagens Medicin

Her er vinderne

Årets forskerinitierede kliniske forsøg
Vinderen er…

Sing-a-Lung 1.0, Mette Kaasgaard, Lungemedicinsk Forskningsenhed (PLUZ), Sjællands Universitetshospital samt Center for Music in the Brain, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Udtalelse fra vinderen:
“I lungerehabiliteringen er der en udfordring med meget stort frafald, og patienter med KOL er svære at nå og fastholde. Derfor er der brug for nye tilgange, som både adresserer det fysiske og det psykosociale, og som er sjove og nemmere at holde fast i efterfølgende”.

Dommernes begrundelse:
“Studiet viser en flot kombination af god forskningside, robust design, multidisciplinær tilgang, flere sektorer (inkl. kommuner), non-farmakologisk intervention og fokus på stor patientgruppe, hvor der samtidigt kan være udfordringer med nuværende behandlingstilbud. Derudover er Sing-a-Lung 1.0 rigtig flot publiceret”.

Årets virksomhedsinitierede kliniske forsøg
Vinderen er…

Martin Hutchings og klinisk afprøvningsteam, Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet

Udtalelse fra vinderen:
“Vi indledte for 7 år siden et samarbejde med Roche omkring et molekyle, der kun var givet til mus og aber. I 2017 behandlede vi den første patient i verden på Rigshospitalet, og siden har vi behandlet over 1000 på verdensplan, og nu er lægemidlet godkendt i Canada og forhåbentligt snart i Europa. 
Og det kan kun lade sig gøre, fordi vi har et enormt godt miljø for klinisk forskning med et godt samarbejde i alle lag i Danmark”.

Dommernes begrundelse:
“Martin Hutchings og team er lykkedes med at kommunikere effektivt til alle hæmatologiske afdelinger i Danmark og Sydsverige. Herfra blev patienter henvist til deltagelse på Rigshospitalet, som er det eneste site i Danmark, og på den baggrund blev 42 patienter inkluderet. Dette placerer dem blandt forsøgets globale ‘top-recruiters’, og rekrutteringsmålet for Danmark har måttet øges ad flere omgange. Forsøgsdataen er sendt til EMA og FDA, og FDA er allerede i gang med et ‘priority review’ med henblik på godkendelse af behandlingsprincippet til behandling af Diffust storcellet B-celle-lymfom, en undertype af non-Hodgkin’s lymfom”.

Årets offentlig-private samarbejde
Vinderen er…

Center for Translationel Kardiologi og Pragmatiske Randomiserede Forsøg (CTPR), Københavns Universitet samt Herlev og Gentofte Hospital

Udtalelse fra vinderen:
“Det her studie er unikt, fordi vi benytter de danske registre til at identificere, hvem der skal indgå i vores studier, og vi følger dem gennem registrene. 
Danflu-1 er på verdensplan  lidt af en øjenåbner, fordi den viser, at Danmark kan lave denne slags studier.
Det her var et samarbejde med Sanofi, som giver vaccinerne gratis i projektet. Og et fantastisk samarbejde med Danske Lægers Vaccinations Service – så der var flere offentligt-private samarbejder, der gjorde det her muligt og har gjort, at Danmark er kommet på verdenskortet inden for vaccineforskning”.

Dommernes begrundelse:
“Grundet vellykket pilot-afprøvning af DANFLU-1 (på 12.500 personer) fortsatte Center for Translationel Kardiologi og Pragmatiske Randomiserede Forsøg (CTPR) og Sanofi samarbejdet og gennemfører lige nu DANFLU-2 studiet, hvor 208.000 danskere skal randomiseres til enten højdosis influenza vaccine eller standarddosis vaccine. CTPR er beliggende på Biomedicinsk Institut (BMI), Københavns Universitet og Kardiologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital (HGH). Forsøget er et flot samarbejde og stort RCT set-up, som både er relevant og meget oppe i tiden, og som indsamler vigtige data omhandlende nytteværdien af vaccinationer i stor skala. Potentialet i denne fase kan give vigtige indikationer til stor nytte for bred folkesundhed”.

Årets temapris: Bedste kliniske forsøg eller afprøvning i relation til små, sjældne og oversete sygdomme
Vinderen er…

Dansk Rødt Blodcelle Center, Afdeling for Blodsygdomme, Rigshospitalet

Udtalelse fra vinderen:
“Jeg står her på vegne af et landsdækkende samarbejde, hvor klinikere og paraklinere hele vejen fra nord til syd og øst til vest er gået sammen om  at levere diagnoser, vi ikke tidligere kunne. Gennem det nationale genomcenter er det lykkedes, at gøre genomsekventering frit tilgængeligt for denne patientgruppe, men det er ikke noget værd, hvis der ikke er nogen til at tolke det. Det er decideret farligt at lave genetik uden at koble det på noget funktionelt eller klinisk”. 

Dommernes begrundelse:
DRBC er et nyere forskningsmiljø for translationel forskning i sjældne anæmier. Gennem præcis diagnostik og kortlægning af danske patienter er det lykkedes at positionere sig som et internationalt referencecenter for sjældne anæmier med flere både forsker- og industri-initierede forskningsprojekter. Studiet har med et unikt nationalt register lavet et setup, som gør det muligt at forske i sjældne anæmier, som ofte ses hos etniske minoriteter, der ofte ikke får megen opmærksomhed i forskning”.

Årets nyskabelse
Vinderen er…

Copenhagen Pregnancy Loss (COPL), Hvidovre Hospital

Udtalelse fra vinderen:
“Vi har ønsket det her projekt i 10 år, og nu er det lykkedes. Vi har mærket med øjne og hjerte, hvor vigtigt det er at lave denne forskning. Graviditetstab er længe blevet gjort til en kvindeting. Det er det ikke. Det er en parting”.

Dommernes begrundelse:
“Forskningsholdet har formået at sætte en dagsorden og formidle deres resultater – og vigtigheden heraf – til samfundet. I indstillingen af projektet er der lagt meget vægt på formidlings-impact og omtale. Projektet bygger på en innovativ ide og er flot publiceret”.

Årets nye forskningsmiljø
Vinderen er…

Forskningsenheden VIRTU, Psykiatrisk Center København

Udtalelse fra vinderen:
“Vi er ekstremt stolte af at vores forskning i at forbedre behandlingen af mennesker med svære psykiske lidelser bliver anerkendt. Der er et stort behov for øget opmærksomhed på området. Vores forskning har et stort potentiale, og vi håber, vi kun har set starten på de muligheder, der er for at bruge virtual reality hos meget forpinte patientgrupper”.

Dommernes begrundelse:
“Forskningsenheden viser imponerende fremdrift på kort tid i en population med stort behov for nye evidensbaserede behandlingsmuligheder.
Studierne er de største af deres art i verden og har tiltrukket imponerende finansiering og mediebevågenhed.
VIRTU sætter en helt ny dagsorden for optimering af diagnosticering og behandling inden for deres felt, og deres forskning tyder på et stort potentiale til at adressere kapacitetsudfordringerne i sundhedsvæsenet – da de benytter korttids intervention og patient-empowerment”.

Årets patientfokus
Vinderen er…

Bente Appel Esbensen, Det nationale forskningsprogram TASEM

Udtalelse fra vinderen:
“Det har været mit håb, min drivkraft og ambition både som sygeplejerske og som forsker at sætte patienten i fokus. Det betyder så meget for mig, at jeg ikke kunne finde på at starte et projekt op uden at have patienter med i maskinrummet, for at høre deres stemme og perspektiver. Jeg er overbevist om, at deres bidrag på uvurderlig vis har kvalificeret vores forskning til det meget bedre for patienterne”. 

Dommernes begrundelse:
“Patienterne i TASEM er blevet inddraget i en sådan grad, at de har kunne bidrage til bedre tilrettelæggelse og gennemførelse af projekterne og til at rette projekterne mod de problemer, som patienter oplever i det daglige liv med deres sygdom. Det er en stor styrke, at der både er benyttet nogle enkelte patienter, der har fulgt projekterne i de forskellige faser, OG at der er foretaget interviews med en større gruppe af patienter, så der opnås et bredere indblik i patienternes viden og oplevelser.
Bente Appel Esbensen har oparbejdet brugbare erfaringer med at inddrage patienter i forskning, og det virker som om, at patient- og pårørendeinddragelse er blevet en fast del af forskningen”.

Årets ildsjæl
Vinderen er…

Maria Stevenson og forskningsprojektet, Spiomet4Health, Odense Universitetshospital

Udtalelse fra vinderen:
“Jeg kunne ikke stå her uden at have Odense Universitetshospital bag mig, og obstetrisk gynækologisk afdeling, der tror på det her.
Og jeg kunne heller ikke stå her uden mine sindssygt seje kolleger i den kliniske forskningsenhed. Når man er ildsjæl har man brug for nogen, der puster til gløderne, man har brug for nogen, der lægger brænde på bålet, og man har virkelig også brug for nogen, der skærmer for vind og vejr, så det ikke slukker bålet. Og det har jeg, og det siger jeg tusind tak for”.

Dommernes begrundelse:
“Forskningsprojektet handler om polycystisk ovariesyndrom og der findes ingen godkendt behandling i øjeblikket, derfor er det et område med stort behov for forskning.
Maria Stevenson har udvist kreativitet og har navigeret i vanskelige, snævre inklusionskriterier i en dansk kontekst. Det kliniske forsøg ”Spiomet4Health” er blevet hendes hjertesag. Hun ved, hvor stor forskel resultaterne kan gøre for denne patientgruppe og hun ved, at der er brug for at disse kvinder får den rette hjælp og støtte”.

Billeder fra dagen