Videre til indhold

National strategi for personlig medicin

Policy paper: Danmark skal have en ny ambitiøs national strategi for personlig medicin

Vi står allerede midt i et afgørende paradigmeskift i den fremtidige patientbehandling. Nye muligheder, som tilsammen vil komme stadig flere patientgrupper til gavn, men som også sker på et bagtæppe af et sundhedsvæsen under pres som følge af flere ældre borgere og mangel på ressourcer og ikke mindst personale. Den målrettethed og bedre effekt, som er et resultatet af stigende anvendelse af personlig medicin, udgør fundamentet for et kvalitetsorienteret og et økonomisk bæredygtigt sundhedsvæsen.

Der skal derfor sættes en ambition for Danmark som et foregangsland inden for både udvikling og anvendelse af personlig medicin. Det handler grundlæggende om at sikre, at danske patienter får den bedste, hurtigste og mest effektive adgang til at blive behandlet med de nye og effektive former for personlig medicin og avancerede terapier i Europa.

De nye medicinske behandlinger vil løfte behandlingsresultater og sikkerhed til gavn for den enkelte patient og vil samtidig skabe nye effektive løsninger for patienterne. Færre patienter vil blive behandlet med lægemidler, de ikke har gavn af på grund af lægemidlets bivirkninger, og der vil blive skabt nye behandlingsmuligheder for de patienter, der ikke tidligere har haft behandlingsmuligheder.

Download

National strategi for personlig medicin – Et forslag fra Lægemiddelindustriforeningen