Videre til indhold

Mød Lif på Folkemødet

Lif deltager igen i år på Folkemødet. Programmet er lagt og kan ses nedenfor.

Program: Torsdag d. 15. juni – Lif på Grønbechs
13.00 – 14.00: Talk om Nobelprisen og forskning for fremtiden

Forskning og uddannelse er afgørende for, at vi har en velfungerende, innovativ lægemiddelindustri i Danmark. Vi har brug for forskning, der udfordrer, hvad vi ved i dag for at kunne skabe bedre løsninger. Morten Meldal vil fortælle om sin forskning og sin undervisning af fremtidens kemikere og lægemiddeleksperter, og sammen med Mads Krogsgaard Thomsen drøfte perspektiverne for forskningen og forskningens betydning for Danmarks fremtid.

Deltagere: Morten Meldal, Nobelprisvinder i Kemi, professor på Københavns Universitet og Mads Krogsgaard Thomsen, administrerende direktør for Novo Nordisk Fonden
Moderator: Paula Larrain

Sted: N8 – Altinget, Haveteatret (Grønbechs)

14.00 – 15.00: Lobbyspil – hvem er den bedste lobbyist?

Pension Danmark, Lif og Danske Handicaporganisationer klæder ungdomspolitikere på, så de med udgangspunkt i aktuelle forslag til bedre forebyggelse kan overbevise dommerpanelet om, at deres sag er den vigtigste, og den der skal prioriteres – både politisk og nyhedsmæssigt. Politisk interessevaretagelse og lobbyisme kan for den uindviede være en lukket størrelse præget af en forestilling om noget skummelt og hemmeligt. Men hvordan er det egentlig politisk interesseorganisation arbejder?

Dommerpanel: Joachim B. Olsen, Erik Jylling og Lene Espersen.
Ungdomspartier: DSU, SFU, KU
Moderator: Paula Larrain

Sted: N8 – Altinget, Haveteatret (Grønbechs)

15.00 – 16.00: Høj bølgegang i verdensøkonomien

Uro og bølgegang. Bliver du også helt søsyg af alle de krusninger, der er i verdensøkonomien for tiden? Krig i Ukraine, relationen til USA og på vej mod en grønnere økonomi. Hvem tager kaptainrollen, og hvordan får vi sat rette kurs? Kom til samtale med Mirco Reimer-Elster, hvor vi forsøger at sætte kursen og undgå kollision.

Deltager: Mirco Reimer-Elster, USA- og Tyskland-analytiker
Moderator: Paula Larrain

Sted: N8 – Altinget, Haveteatret (Grønbechs)

16.00 – 17.00: Hvordan gør vi den digitale ø landfast

Sundhedsvæsenet er under pres. Der er behov for at finde nye løsninger, der kan frigive arbejdskraft. Projektet ’Digital Ø’ på Bornholm er et godt eksempel på, hvordan gode patientforløb på distancen med digital hjælp giver god behandling og sparer arbejdskraft. Men hvis ny teknologi og digitalisering er den gyldne vej til at redde sundhedsvæsnet fra at bukke under for manglen på personale, hvorfor er vi så ikke bedre til at få sat de gode projekter i national stordrift?

Deltagere: Camilla Rathcke (Lægeforeningen), Rasmus Møgelvang (Rigshospitalet), Ida Sofie Jensen (Lif), Per Okkels (Danske Regioners Innovation Board), Annemarie Hellebek (Bornholms Hospital), Klaus Lunding (Danske Patienter).
Moderator: Paula Larrain

Sted: N8 – Altinget, Haveteatret (Grønbechs)

Program: Torsdag d. 15. juni – Mød også Lif her
11.30 – 12.30: Et robust sundhedsvæsen: Har vi allerede løsningerne?

Der bliver i dag prioriteret midler til stribevis af udviklingsprojekter i sundhedsvæsenet, men man udnytter kun sjældent den viden, der kommer ud af det. For lidt bliver implementeret og skaleret – og sker det, er det med relativt lav hastighed. Fokus i oplæg og debat vil være på, hvordan de kendte barrierer for hurtig implementering kan overkommes.

Deltagere: Lene Laursen (Medicoindustrien), Ricco Dyhr (Nykøbing F. Sygehus), Martin Vesterby (Health Tech Hub Copenhagen), Henrik Vestergaard (Lif), Randi Mondorf (Danske Regioner)

Sted: J5 – Kæmpestrandens telt

12.30 – 13.20: Hvem fortjener forskningsmidlerne?

Hvad skal forskningsmidlerne gå til? Der er flere sundheds- og samfundsudfordringer, som vi har brug for at få løst. Men hvad med de sygdomme, som vi sjældent hører om og som årligt koster samfundet millioner af kroner i tabt arbejdsfortjeneste og påvirker den enkelte negativt? Vær med til at debattere udfordringerne med fordeling af forskningsmidler til sundhedsforskning og vær fondsmedlem for en stund: vurdér selv, hvilke forskningsprojekter, der skal bevilliges midler, og hvilke der ikke skal.

Deltagere: Lotte Hansen (ILoveGlobalGoals), Karin Liltorp (Moderaterne), Anders Hoff (Lif), Jørgen Frøkiær (Danmarks Frie Forskningsfond)

Sted: H4 – Handlingsskibet

13.05 – 13.50: Potentialerne ved avancerede behandlinger (ATMP’er)

Danmark har behov for en visionær strategi for avancerede terapier (ATMP’er) som første skridt i en revideret life science-strategi. Økosystemet omkring ATMP’er har afledte effekter på vækst, innovation, infrastruktur, tiltrækning og fastholdelse af specialkompetencer, uddannelse, forskning, arbejdsmarked, sundhed og velfærd. Derfor vil patienterne få et utidssvarende behandlingstilbud og Danmark miste kompetencer og indtægter, hvis ikke vi gør noget for at sikre ibrugtagning af ATMP’er.

Deltagere: Ole Toft (Altinget), Jeppe Kyhne Knudsen (AU), Karin Friis Bach (Danske Regioner), Henrik Ib Jørgensen (Muskelsvindfonden), Henrik Vestergaard (Lif), Jakob Kjellberg (VIVE), Rite O. Christensen (Patientforeningen Lyle), Marianne Rosenkrantz Segelcke Ifversen (Rigshospitalet)

Sted: N6 – Folkescenen v. Nørregade

15.15 – 16.00: Hvor dyr medicin har vi råd til som samfund?

Hospitalerne i Danmark brugte 9,9 mia. kr. på medicin i 2022. Det er en stigning på 1 procent fra året før. Forventningen er, at medicinudgifterne vil stige mere fremover.  I Danmark er Medicinrådet sat i verden for at sikre hurtig adgang til ny medicin og for at vurdere, om der er et rimeligt forhold mellem værdien af lægemidlet og omkostningerne til behandling. Men hvor dyr medicin har vi råd til som samfund? 

Deltagere: Ida Sofie Jensen (Lif), Leif Vestergaard Pedersen (Det Etiske Råd), Morten Freil (Danske Patienter), Jørgen Schøler Kristensen (Medicinrådet)

Sted: F8 – Danske Regioner (v. Allinge Røgeri)

Program: Fredag d. 16. juni – Mød også Lif her
10.30 – 11.15: Derfor er det vigtigt, vi investerer i sundhed!

Investeringer i sundhed er godt for den enkelte, men også en gevinst for samfundet. Bedre forebyggelse sikrer færre indlæggelser og færre komplicerede sygdomsforløb, hvilket betyder et mindre pres på sundhedsvæsenets ressourcer. Alligevel inddrages dynamiske effekter på sundhedsområdet ikke, selvom det i stigende omfang sker på andre områder som fx social-, uddannelse-, miljø- og skatteområdet. Hvilke barrierer skal væk, for at vi også kan inddrage dynamiske effekter på sundhedsområdet? 

Deltagere: Sigurd Agersnap (SF), Torsten Schack Pedersen (V), Mona Striib (FOA), Ida Sofie Jensen (Lif), Asbjørn Sonne Nørgaard (CEVEA)
Moderator: Ole Krohn, TV2

Sted: D7 – FOA og PenSam

13.00 – 13.45: Antibiotikaresistens: den langsomme pandemi?

EU’s nye lægemiddelstrategi sætter fokus på at styrke indsatsen mod antibiotikaresistens og skabe effektive incitamenter for lægemiddelvirksomheder til at udvikle nye antibiotikaprodukter. En ny form for patentbeskyttelses-voucher og en abonnementsbetalingsmodel er blandt de mulige løsningsmodeller Men hvad er den bedste vej frem? Og hvordan kan EU bidrage til at styrke bekæmpelsen af antibiotikaresistens og understøtte virksomhedernes udvikling af nye antibiotikaprodukter?

Deltagere: Line Raahauge Hvass (Sundhedsstyrelsen, Ole Toft (Altinget), Jenni Nordborg (Lif), Anna Mette Nathan (Lægeforeningen), Anne Bloch Thomsen (Pfizer), Robert Leo Skov (SSI)

Sted: J4 – Europabevægelsen

13.30 – 14.15: Hvor blev forskningen af?

Med en omfattende reform af universitetsuddannelserne er der store ambitioner på uddannelsesområdet i regeringsgrundlaget. Men udover forskningsreserven og forskning inden for forsvarssektoren, er det svært at få øje på de samme ambitioner på forskningsområdet. Aarhus Universitet har for nylig udgivet en undersøgelse, der viser, at Danmarks forskningsimpact er gået stødt tilbage siden 2010.
 
Regeringsgrundlaget indeholder ellers store temaer som sundhed, velfærd, grøn omstilling og psykiatri – alle uden at nævne forskningens rolle. Vi spørger: hvor blev forskningen af? Hvilken rolle spiller forskningen i vores samfund, og kan Danmark tabe konkurrenceevne, hvis ikke man har en ambitiøs forskningspolitik?

Deltagere: Anders Hoff (Lif), Anders O. Bjarklev (DTU), Søren Nedergaard (Novo Nordisk Fonden)

Sted: C25 Techteltet, Cirkuspladsen

14.00 – 14.45: Europa som Life Science Hub

Danmark har en stærk position inden for life science, men Europa risikerer at tabe terræn i konkurrencen med USA og Asien. Vi sætter fokus på, hvordan EU kan udbygge sin konkurrenceevne og innovationskraft på life science-området til gavn for europæiske patienter, sundhedsvæsener og samfundsøkonomi.

Deltagere: Ole Toft (Altinget), Ida Sofie Jensen (Lif), Lars Bo Nielsen (Lægemiddelstyrelsen), Steffen Lüders (Novo Nordisk), Pernille Weiss (Medlem af Europa-Parlamentet), Per Haugaard (Europa-Kommissionen i Danmark)

Sted: J4 – Europabevægelsen

16.00 – 17.00: Skal medicin være gratis?

Flere undersøgelser viser, at der i dag er borgere, der fravælger at købe medicin af økonomiske grunde. Det sker, selvom der er tilskud til medicin. Hvis man ikke har råd til medicin, forværres ens sygdom og uligheden i sundhed vokser. Er løsningen, at medicin skal være helt gratis – evt. kun for nogle grupper? Eller skal tilskudssystemet laves om, så den store egenbetaling i starten fjernes, eller skal der gives mere i tilskud? 

Deltagere: Jesper Gulev Larsen (Danmarks Apotekerforening) Peder Hvelplund (Enhedslisten), Henrik Vestergaard (Lif), Janus Tarp (UlykkesPatientForeningen), Rikke Hamfeldt (Ældresagen), Trine Birk Andersen (Danske Regioner)

Sted: K1 – Danmarks Apotekerforening

Tid

15.-17. juni 2023

Sted

Allinge, Bornholm