Videre til indhold

Mere sundhed – tættere på borgeren

Lif samler i dag kandidater til regionsråds- og kommunalvalget i henholdsvis Region Hovedstaden og Københavns Borgerrepræsentation til valgdebat om sundhed. Det sker på bagtæppet af massive forventninger til regeringens kommende sundhedsudspil og med afsæt i syv pejlemærker som Lif i dag lancerer.

”Aldrig har der været større forventninger til politikernes samarbejde på tværs af regering, Folketing, regioner og kommuner. Med syv pejlemærker for mere sundhed tæt på borgeren vil vi inspirere til debat til det kommende regions- og kommunalvalg og forud for en kommende sundhedsaftale.”

“Gennem de seneste 10-15 år har øget specialisering og systematik betydet, at man får stort set den samme behandling, uanset om man er på hospitalet i Farsø eller Odense. Men fokus på specialisering har også medført et mere fragmenteret sygehusvæsen, der er længere væk fra borgeren,” forklarer Lifs koncernchef, Ida Sofie Jensen, om baggrunden for udspillet.

De syv peljemærker

1.

Nærhed og sammenhæng skal sikre en sundhedsvæsen af høj kvalitet

2.

Forebyggelse og aktiv forskelsbehandling skal sikre øget lighed i sundhed

3.

En national kronikerplan skal sikre mennesker med kronisk sygdom en indsats i verdensklasse

4.

En ambitiøs tiårsplan for psykiatrien skal sikre et nødvendigt og varigt løft af psykiatrien

5.

Et samarbejdende sundhedsvæsen baseret på tillid og åbenhed

6.

Udvikling, kvalitet og et sundhedsvæsen i topklasse forudsætter investeringer

7.

Klar til nye sundhedsteknologier og udvikling af kompetencer i sundhedsvæsenet

Mere sundhed

– tættere på borgeren

Med en stadig ældre befolkning og flere borgere med kronisk sygdom er der behov for at styrke det nære sundhedsvæsen og sammenhængen mellem sundhedsvæsenets sektorer. Der er brug for sammenhængende forløb og effektiv forebyggelse og behandling. Men en kommende sundhedsaftale er også en anledning at adressere ambitioner om nærhed og samarbejde mellem sektorerne, understreger koncernchefen.

”Et sundhedsvæsen af høj kvalitet skal også sikre, at borgerne har hurtig og lige adgang til forebyggelse og innovativ behandling. Her spiller life science-branchen en naturlig rolle som samarbejdspartner og bidragsyder til forskning i, viden om og innovation af fremtidens sundhedsløsninger,” forklarer hun og fortsætter:

”I Lif støtter vi op om det, der er missionen for en kommende sundhedsaftale: At skabe et mere sammenhængende og helhedsorienteret sundhedsvæsen, hvor der er fokus på kvalitet og lige adgang for borgerne. Ambitionerne forudsætter et stærkt sygehusvæsen med ansvar for den komplicerede og sjældne behandling, der er i tæt samarbejde med det nære sundhedsvæsen, og som understøttes af et tæt offentlig-privat samarbejde om forskning og udvikling af innovative behandlingsløsninger.”