Videre til indhold

Mere innovation og flere patenter styrker den danske life science-branche

Gennem de seneste år har life science-branchen formået at øge eksporten markant, men antallet af life science-patenter ansøgt af danske virksomheder er nogenlunde stabilt.

En ny rapport fra Patent- og Varemærkestyrelsen viser, at ansøgte patenter fra danske virksomheder ligger stabilt i både EU og USA. Det samme gør sig gældende for flere af de lande, vi sammenligner os med – fx Sverige og Tyskland. Når det er målt på antal patenter i forhold til indbyggere, ligger virksomheder fra Schweiz bedst, mens danske virksomheder indtager en andenplads tæt forfulgt af amerikanske.

For at opretholde momentum i Danmark, er det derfor nødvendigt at få mere innovation. En fremtidig stigning i life science-eksport og -produkter skal komme fra et fundament af ny viden og innovation, hvorfor det er nødvendigt at hjælpe branchen på vej med mere forskning, mere vidensamarbejde og heraf flere patentansøgninger, lyder det fra Anders Hoff, politisk chef for forskning og innovation i Lif.

”Som det konkluderes i rapporten fra PVS, så er life science en klar dansk styrkeposition. Det skal vi fastholde og udbygge. Det kræver fortsatte offentlige investeringer i relevante forskningsområder og gode vilkår for forsknings- og udviklingsarbejdet i virksomhederne.”

I PVSs analyse konkluderes det også, at der er sket en stor stigning i antallet af patenter inden for life science-området i fra kinesiske virksomheder.

”Vi er i et globalt videnskapløb, og vores konkurrenter sætter ikke farten ned. Vi ser, at investeringerne i forskning, udvikling og patentaktiviteten verden over øges – især i Kina – og det risikerer at sætte Danmarks konkurrencedygtighed under pres. Derfor er det fuldstændigt afgørende, at de offentlige investeringer i forskning og udvikling øges samtidig med, at vi skaber attraktive rammer for private forskningsinvesteringer i Danmark og dermed for, at der udvikles nye produkter og løsninger. Det bør ligge top of mind hos alle Folketingets partier, når der skal laves finanslov” lyder opfordringen fra Anders Hoff, politisk chef for forskning og innovation i Lif.

PVSs analyse viser endvidere, at det gennemsnitlige antal patentansøgninger (2005-2015) blandt små og mellemstore virksomheder er 3, mens det for de store virksomheder er 37.

”Det er ikke overraskende, at de store virksomheder udtager flere patenter end de små. Det er dog væsentligt tænke på hele life science-økosystemet i Danmark. Det er derfor vigtigt, at der er yderligere fokus på at sikre både de store og de små virksomheder gode vilkår. Det kan eksempelvis være at øge fokus på iværsætteri og videndeling mellem universiteter og erhvervslivet, men også at man kan give dem væsentlig lettere adgang til forskningslitteratur og vidensdatabaser,” siger Anders Hoff