Videre til indhold

Medicinrådet laver kun få behandlingsvejledninger

Lif foreslår, at der i en periode ansættes eksterne kliniske konsulenter til at udarbejde og færdiggøre de behandlingsvejledninger, der er forudsætningen for at kunne konkurrenceudsætte lægemidler.

Arbejdet med at lave behandlingsvejledninger i Medicinrådet er næsten gået i stå. Det viser en analyse, som Lægemiddelindustriforeningen har lavet.

I en behandlingsvejledning vurderer Medicinrådet forskellige lægemidler inden for det samme sygdomsområde; hvordan de skal anvendes, og hvilke lægemidler der kan sidestilles i en behandling.

I 2022 er der indtil videre blot udarbejdet to behandlingsvejledninger i modsætning til 2020, hvor der kom 11. I 2021 var tallet 5.

Antal behandlingsvejledninger færdigbehandlet pr. år

Kilde: Medicinrådets årsberetninger

* Medicinrådets hjemmeside fremgår det, at der er udarbejdet to behandlingsvejledninger i 2022. En for multipel sklerose (Attakvis multipel sklerose (medicinraadet.dk)) og en for forebyggelse af venøse tromboembolier hos kræftpatienter (Forebyggelse af venøse tromboembolier hos kræftpatienter (medicinraadet.dk))

”Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor der ikke kommer mere fart på arbejdet med behandlingsvejledninger. Nye og opdaterede behandlingsvejledninger er i mange tilfælde en forudsætning for, at lægerne får adgang til en bred palette af muligheder for at give patienterne den helt rigtige medicin så hurtigt som muligt. Derfor har det reelt konsekvenser for patienternes helt nødvendige behandling, når Medicinrådet ikke prioriterer at få behandlingsvejledningerne gjort færdige,” siger viceadministrerende direktør i Lif, Henrik Vestergaard.

Forudsætning for at spare penge

Behandlingsvejledninger er også en forudsætning for, at Danske Regioners indkøbsvirksomhed Amgros kan konkurrenceudsætter sygehuslægemidler og opnå den bedst mulige pris.

Med nye og opdaterede behandlingsvejledninger kan lægemidlerne konkurrenceudsættes af Amgros i udbud, og dermed spare penge for regionerne og sundhedsvæsnet.

Men analysen viser altså, at der lige nu næsten ikke laves nye behandlingsvejledninger.

Samtidig er der en række behandlingsvejledninger, som er besluttet af Medicinrådet, men sat i bero.

De vejledninger, der udarbejdes, tager herudover længere tid end forudsat i Medicinrådets vejledning for behandlingsvejledninger.

Derfor foreslår Lif, at der i en periode ansættes eksterne kliniske konsulentertil at udarbejde og færdiggøre de behandlingsvejledninger, der er besluttet.

”Vi savner at få at vide, hvorfor behandlingsvejledningerne forsinkes eller slet ikke laves. Men det vigtigste er at få hul på bylden. Medicinrådet bør derfor ansætte eksterne kliniske konsulentertil at udarbejde og færdiggøre de behandlingsvejledninger, der er besluttet. Ligesom der bør være større systematik om opdatering af behandlingsvejledninger, når der er kommet nye lægemidler på et terapiområde. Det vil alt sammen bidrage til, at patienterne får hurtigere adgang til den helt rigtige behandling og skabe grundlaget for øget konkurrenceudsættelse af flere lægemidler,” siger Henrik Vestergaard.

Konsulentvirksomheden Implement er lige nu i gang med at gennemgå arbejdsgangen i Medicinrådet og dets sekretariat for at finde nye muligheder for effektivisering af sagsbehandlingen. Lange og stigende sagsbehandlingstider har været et problem for Medicinrådet i flere år.