Videre til indhold

med. 23: Tid til at se på afledte effekter

Magasinet med. sætter fokus på BIS – Danmarks første offentlige og gratis beregningsmodel, der kan vise, at investeringer i sundhed betaler sig, fordi det betyder mindre brug af sundhedsvæsenet, større arbejdsudbud og højere produktivitet.

Den nye sundhedsøkonomisk investeringsmodel, Beregner for Investering i Sundhed (BIS), sætter tal på, hvad sundhedsinvesteringer giver af positive afkast for 22 patientgrupper.

LÆS OGSÅ: BIS beregner gevinster ved investeringer i sundhed

Den viden har vi manglet på sundhedsområdet, men nu kan BIS vise et mere retvisende billede af, hvad sundhedsinvesteringer er værd for samfundsøkonomien, når fremtidens sundhedsvæsen skal planlægges. Dette nummer af med. sætter med overblik, cases og perspektiv fokus på fordele og udfordringer ved brugen af BIS, der er er bestilt af Lif hos VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Handlinger har konsekvenser

Kært barn har mange navne, men dynamiske effekter handler kort og godt om afledte konsekvenser af ændret adfærd – for den enkelte, for samfundet og for økonomien.

Socialområdet først med effektberegning

Fra hjemløseindsatser til flere pædagoger. Man beregner allerede dynamiske effekter på andre velfærdsområder som fx undervisning og sociale indsatser – og med stor succes, lyder det fra Socialstyrelsen.

En gevinst for sundhedsvæsenet

For første gang nogensinde kan vi regne på de gevinster, der er ved at investere i sundhed, og det hilser repræsentanter for faglige organisationer i sundhedsvæsenet velkommen. De mener, at BIS viser, at sundhedsinvesteringer betaler sig for den enkelte borger, men også for samfundet som helhed.

Er sundhed ikke nok i sig selv?

Både Danske Patienter og et medlem af Etisk Råd er glade for den nye sundhedsøkonomiske investeringsmodel. Men de advarer om, at Beregner for Investeringer i Sundhed, BIS, risikerer at skabe større ulighed i sundhed og kan fjerne fokus fra de bløde værdier i sundhedsvæsenet, hvis den bliver brugt forkert.

Uddannelse i diabetes sparer millioner i sundhedsvæsenet

Hvis bare 300 diabetespatienter får bedre styr på deres blodsukker via en kommunal indsats og dermed i højere grad undgår komplikationer ved diabetes, kan der potentielt spares næsten 6 millioner kroner om året i sundhedsudgifter, og patienterne får selv over 3 millioner kroner i gevinst.

Hvornår er en indsats rentabel?

BIS kan beregne potentielle gevinster på brug af sundhedsydelser for konkrete interventioner. BIS kan dog også benyttes til at regne den modsatte vej – hvor stor en effekt skal en intervention opnå, for at den er rentabel? I Psykiatrifonden har man længe savnet den mulighed.