Videre til indhold

Mange nye arbejdspladser inden 2030

Der er stort vækstpotentiale i life science-branchen, men det forudsætter adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Analysebureauet DAMVAD har fremskrevet, at der kan skabes op til 30.000 nye arbejdspladser i Danmark, hvis væksten i branchen kan fastholdes. Og dertil kommer den afledte beskæftigelse i tilstødende sektorer – fx underleverandør og logistik.

”Danmark er et godt land at være life science-virksomhed i, og vækstpotentialet i branchen er stort. Men når man vokser i størrelse og eksporterer mere, er der brug for mange højtspecialiserede medarbejdere, hvis branchen skal følge med efterspørgslen. Derfor skal vi styrke og udbygge de uddannelser, som vi ved, der med al overvejende sandsynlighed, kommer en stor efterspørgsel på. Ellers risikerer vi, at arbejdspladserne bliver flyttet et andet sted hen,” siger politisk chef for forskning og innovation i Lif, Anders Hoff.

Regeringen har igen og igen fremhævet, at potentialet i life science-industrien er stort, og peger i den nye life science-strategi på en mulige vækst på op til 8,6 pct. årligt. Det vil betyde et samlet eksportpotentiale på op imod 345 mia. kr. i 2030.

”Der er ingen tvivl om, at det er meget ambitiøst. Hvis vi skal realisere potentialet, så kræver det, at vi fastholder, videreudvikler og styrker rammevilkårene for life science-industrien i Danmark. Herunder også styrker muligheden for uddannelse inden for de relevante fag,” lyder det fra Anders Hoff.

I aftalen om ny strategi for life science der blev indgået den 20. maj 2021, understreges det da også, at uddannelserne i høj grad skal understøtte den forventede vækst.

Anders Hoff peger på, at hvis vækstpotentialet skal realiseres, så kræver det en arbejdsstyrke, som løbende udvikler de rette faglige kompetencer og hvor kapaciteten opbygges. ”Aftalepartierne vil”, som det hedder i aftalen, ”igangsætte og gennemføre tiltag inden for fx uddannelsesudvikling og kapacitetsopbygning på uddannelser målrettet life science med henblik på styrket kvalitet”.

”Der er især et stort behov for uddannelserne inden for sundhedsvidenskab, som medicin og farmaci, samt laboranter og sygeplejersker, men også en række uddannelser inden for det natur- og tekniske område, som f.eks. bioinformatik, civilingeniører og industrioperatører. Og så forventer vi også en stor efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft på ph.d.-niveau,” fortæller han.

Verdens bedste life science-land

Med en eksport på 151 mia.kr., mere end 47.000 jobs, udenlandske investeringer på 34 mia.kr. og en markant direkte skattebetaling på over 24,7 mia. kr., bidrager Danmarks life science-industri substantielt til vores vækst og velfærd.

Og med de rigtige rammevilkår er der potentiale til endnu mere.