Videre til indhold

Magasinet med. tager pulsen på biotek

Attende udgave af magasinet med. er på gaden og denne gang taler vi om biotek – en branche, der er en helt afgørende del af life science, da de kan noget, som de færreste kan. De kan forske på et helt tidligt stadie, inden man overhovedet kan tale om lægemidler.

Vi tager pulsen på biotek både globalt og nationalt og ser blandt andet på, hvorfor det i det hele taget er svært for forskere at opstarte nye biotekvirksomheder. Og vi dykker også ned i nogle af de problemer, som nyopstartede biotekvirksomheder løber ind i.

”Det er ikke drømme om hurtig rigdom, der skal få dig til at gå ind i biotekbranchen,” lyder det fra Simon Glerup, forsker og medstifter af ikke mindre end tre biotek-virksomhed i denne udgave af med.

Det er hårdt arbejde at bringe en god ide frem til det stadie, hvor det kan tages videre og indgå i en ny behandling til gavn for patienter over hele verden. Det er langsigtet, risikofyldt og ikke specielt glamourøst. Men der er nu alligevel rigtig god grund til at støtte op om biotekmiljøet og skabe gode rammer i alle led i kæden fra den spæde biotekforskning og frem til, at man står med en ny eksportsucces.

Bliv klogere på biotek-branchen i denne udgave af med. og læs mere om
En god ide gør det ikke alene

Der popper mange biotekvirksomheder op, men det kræver store investeringer at skabe nye life science-virksomheder ud af dem. Det er nødvendigt at sikre hjælp til forskere, så de lettere kan bringe en ide ud af universitetslaboratorierne og hen i nyoprettede selskaber, og det er nødvendigt at sikre gode vilkår for investeringer i biotek.

Biotek i global kamp

Dansk biotek ville ikke være det samme uden forskning og viden fra resten af verden. Kom med til USA, Kina, Indien, Israel og Tyskland, hvor Uddannelses- og Forskningsministeriets udsendte tager pulsen på verdens biotek.

En god ide gør det ikke alene

Danmark har fået samlet stærke forretningskompetencer i en life science-inkubator, der hjælper forskeres gode ideer videre fra universitetsforskning til flyvedygtige biotekvirksomheder.

”Der er ingen quickfixes i biotek”

Ud af den samme forskergruppe fra Aarhus Universitet er udsprunget ikke mindre end tre biotekselskaber – Muna Therapeutics, Draupnir Bio og Teitur Trophics. Men vejen fra den gode ide til at starte en biotekvirksomhed har været lang, snørklet og præget af learning by doing, fortæller Simon Glerup, som stiftede forskergruppen tilbage i 2013 og har været med på hele rejsen.

Vejen fra forskning til patient går gennem samarbejde

Samarbejdet mellem offentlige forskningsmiljøer og private biotek- og lægemiddelvirksomheder kan bane vejen for, at nye behandlinger når ud til patienterne, lyder det fra Inge Marie Svane fra National Center for Cancer Immune Therapy.