Log på

LIF MENER


Danmark har en unik styrkeposition inden for life science. En position, som er baseret på stærke virksomheder, der forsker, udvikler og producerer lægemidler og medicinsk udstyr til patienter verden over.

Det er en sektor, der bygger på solid forskning og veluddannede medarbejdere, som leverer innovation til patienter og sundhedsvæsen, og som derfor indgår i et værdifuldt partnerskab med såvel sundhedsvæsenet som de offentlige forskningsmiljøer. Samtidigt bidrager life science-industrien væsentligt til økonomisk vækst og beskæftigelse.

Life science-branchens vilkår skal indtænkes i det fremtidige sundhedsvæsen. For der er en direkte sammenhæng mellem et fagligt stærkt sundhedsvæsen og Danmarks mulighed for at udbygge sin position som global førende life science-nation.

Investeringer i et stærkt sundhedsvæsen er også en investering i en sund befolkning. Anvendelse af lægemidler bidrager til at aflaste sundhedsvæsenet ved at nedbringe behovet for indlæggelser, kontroller og anden behandling. Det er også en samfundsinvestering, der bidrager til øget arbejdsudbud, en sundere befolkning, højere livskvalitet og længere levetid.

Derfor mener Lif, at:

Der skal være lige og let adgang til medicin
Let og lige adgang til medicin er en grundpille i det danske sundhedsvæsen.

Det betyder helt grundlæggende, at ingen patienter bør nægtes adgang til effektiv behandling af økonomiske grunde.
Vækst og velfærd går hånd i hånd
Life science-industrien er en stærk drivkraft for vækst, eksport, produktion og arbejdspladser i Danmark, og dermed også afgørende for vores velstand og velfærd. 

For eksempel ville vores handelsbalance være negativ, hvis importen og eksporten af lægemidler ikke blev regnet med.
Forskning fremtidssikrer Danmark
I Danmark har vi i århundreder levet af vores viden og handel med omverdenen. Det kommer vi også til i fremtiden. Forskning og innovation er grundlaget for vores allerstørste virksomheder. 

Derfor skal vi øge de offentlige og private investeringer i forskning og innovation, så vi også fremover kan være med helt i front af den internationale konkurrence.
FOREBYGGELSE SKAL VÆRE MÅLRETTET OG EFFEKTIV
Der er stor ulighed i sundhed. En ulighed som opstår uden for sundhedsvæsenet, men som desværre ikke bliver mindre, når vi er i kontakt med sundhedsvæsenet. 

Det skal vi som samfund ikke acceptere, og vi skal tage flere redskaber i brug for at reducere uligheden.
DANMARK SKAL GÅ FORAN MED AMBITIØSE KLIMAMÅLSÆTNINGER
… og vi skal presse på for lige så ambitiøse mål i EU og i resten af verden. 

Derfor bakker Lif op om den brede politiske aftale med markante reduktioner i CO2 udledningen, som både dækker udledningerne i Danmark, men som også har fokus på resten af verden.

Fact Web Part ‭[5]‬

Dygtige medarbejdere er nøglen til vækst

Adgang til kvalificerede, motiverede og højt specialiserede medarbejdere på alle uddannelsesniveauer er afgørende for life science-industrien, hvis virksomhederne skal kunne fortsætte med at udvikle nye innovative lægemidler, producere dem og bringe frem til patienterne i Danmark og udlandet.


Høringssvar
Læs Lifs høringssvar på bl.a. sundheds-, forsknings-, apoteker- og eksportområdet.
Publikationer

Find
 Lifs publikationer og læs politiske udspil, økonomiske analyser, magasinet med., rapporter om klinisk forskning og meget mere.
Kontakt

Henrik Vestergaard
Tlf +45 3927 6060

Viceadministrerende direktør

hv@lif.dk