Log på

Vækst og velfærd går hånd i hånd


Life science-industrien er en stærk drivkraft for vækst, eksport, produktion og arbejdspladser i Danmark, og dermed også afgørende for vores velstand og velfærd.

For eksempel ville vores handelsbalance være negativ, hvis importen og eksporten af lægemidler ikke blev regnet med. Men den globale konkurrence er hård, og vi skal hele tiden kunne måle os med de bedste. Derfor skal vi styrke rammevilkårene for vækstlaget i dansk life science.

En klar retning for forskning og innovation
Der er brug for en klar retning for dansk forskning og innovation. Vi kan ikke være lige gode til al ting. Som en af de største forskningsområder i Danmark bør life science være en bærende del af en ny dansk innovationsstrategi. 

Et internationalt konkurrencedygtigt forskningsfradrag på 130 pct. er et vigtig rammevilkår i strategien. Herudover bør strategien styrke basisforskningen på universiteterne, kommercialiseringsindsatsen inden for biotek og sikre, at hjemtagne EU-midler og det daglige kvalitets-og dokumentationsarbejde i sundhedsvæsenet ikke indgår i 1% F&U-målsætningen.

Bedre rammer for klinisk lægemiddelforskning på hospitalerne
Uden klinisk forskning, ingen nye innovative lægemidler. Et stærkt offentlig privat samarbejde om klinisk forskning gavner derfor både væksten og velfærden. Men rammerne for den kliniske forskning skal forbedres yderligere hvis vi fortsat skal kunne fastholde og tiltrække nye life science investeringer i innovation i Danmark.  

Nem og sikker adgang til sundhedsdata
Mere end 9 ud af 10 patienter ønsker, at deres anonymiserede data bliver anvendt til forskning i nye behandlinger. Og med god grund: sundhedsdata er afgørende for at udvikle mere effektiv og skånsom personlig medicin, der er målrettet den enkelte patient. Sundhedsdata gør os også i stand til tidligt at opspore og forebygge sygdomme og forbedrer diagnostik og beslutningsstøtte til lægerne.
   
I Danmark har vi nogle af de bedste sundhedsdata i verden, men selv om der er igangsat flere gode tiltag, er det fortsat uigennemskueligt, kompliceret og langsommeligt at få adgang til data til forskningen. Det skal vi lave om på. 

Styrk samarbejdet om sundhedsinnovation
Fagligt stærke læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale er en forudsætning for, at vi i Danmark er en global førende life science-nation. Men de kan ikke gøre det alene. Det danske sundhedsvæsen skal være klar til at tage nye behandlinger i brug. Både fordi det gør det muligt for patienterne at få den bedste og den nyeste behandling, men også fordi det fungerer som et globalt udstillingsvindue for innovative life science-produkter og løsninger.

Vi skal inspirere udlandet til bedre behandling og vise, hvad vi kan. Danmark skal have en national strategi, som gør fremtidens sundhedsvæsen klar til nye epokegørende sundhedsløsninger, lægemidler, diagnostika og andre sundhedsteknologier – til gavn for patienterne og virksomhederne.

Download


Life science katalog: Rammevilkår for styrket innovation i dansk life science

Kontakt

Kasper Lindgaard
Tlf +45 2257 2159

Head of Life Science

kli@lif.dk
Kontakt

Jakob Bjerg Larsen
Tlf +45 3915 0921

Politisk chef for kliniske forsøg og lægemidddelproduktion

jbl@lif.dk
Kontakt

Carsten Blæsberg
Tlf +45 3915 0936

Public Affairs chef

cb@lif.dk
Kontakt

Thomas Klit Christensen
Tlf +45 3915 0926

Juridisk chefkonsulent - Head of Foreign Trade Policy.

tkc@lif.dk