Log på

Dygtige medarbejdere er nøglen til vækst


Adgang til kvalificerede, motiverede og højt specialiserede medarbejdere på alle uddannelsesniveauer er afgørende for life science-industrien.

Virksomhederne er afhængige af medarbejdere med de rigtige kompentencer, hvis de skal kunne fortsætte med at udvikle nye innovative lægemidler, producere dem og bringe frem til patienterne i Danmark og udlandet.

Specialiserede uddannelser af høj international kvalitet
Der er brug for danske uddannelser af høj kvalitet på et internationalt niveau. Vi bør sigte mod at uddanne specialiserede medarbejdere med målrettede uddannelser på alle niveauer.

Specialiserede medarbejdere kan have forskellig uddannelsesmæssig baggrund, og de kan både have en erhvervsuddannelse eller have en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse. Da der ikke i nævneværdigt omfang eksisterer et bachelor-arbejdsmarked i life science-branchen, ser vi ind i et arbejdsmarked, hvor faglig specialisering er nødvendig.

De akademiske uddannelser bør fortsat være 5-årige og skal være funderet i en stærk forskningsbase. Det skal forskeruddannelserne også, samtidig med at der også bør åbnes op for og findes finansiering til flere 4-årige ph.d.-uddannelsesforløb på udvalgte områder.

Optimale vilkår for tiltrækning af internationale talenter
Lægemiddelindustrien er global og rekrutterer medarbejdere ud fra en mangfoldighedstilgang. Der skal derfor være optimale vilkår for, at højtspecialiserede medarbejdere kan komme til Danmark, og nemt og smidigt finde sig til rette med bolig, familie og fritid.

Derfor skal forskerskatteordningen løbende tilpasses, så den til stadighed er internationalt konkurrencedygtig. Danmark skal løbende brandes over for udlandet, som et attraktivt sted at studere, arbejde og bosætte sig. Vi skal gøre en ekstra indsats for at udvikle al den skriftlige og personlige rådgivning om det at bo og leve i Danmark, samt give hjælp til at lære dansk, støtte til og fokus på at få medfølgende ægtefæller i job og på at få hele familien til at falde godt til i Danmark.

Essentielt at styrke efter- og videreuddannelse
Det er nødvendigt at sikre adgang til efter- og videreuddannelse, der er målrettet life science-branchens specialiserede behov. Efter- og videreuddannelse af medarbejdere er essentiel for at kunne udvikle og implementere nye moderne teknologier, der kan fastholde innovation og konkurrencekraft i virksomhederne. Uddannelsesinstitutioner skal gives incitamenter til at udvikle og udbyde efter- og videreuddannelse målrettet lægemiddelindustrien.


Rekordhøj efterspørgsel på akademikere
De rette kompetencer er en nødvendighed i life science-industrien. Magasinet med. sætter fokus på kompetencebehov, medarbejderes mobilitet og jobmuligheder inden for life science i Danmark.
Kontakt

Jakob Bjerg Larsen
Tlf +45 3915 0921

Politisk chef for kliniske forsøg og lægemidddelproduktion

jbl@lif.dk

 Kontakt web part - en kontaktperson smal ‭[1]‬