Log på

Der skal være let og lige adgang til medicin


Let og lige adgang til medicin er en grundpille i det danske sundhedsvæsen. Det betyder helt grundlæggende, at ingen patienter bør nægtes adgang til effektiv behandling af økonomiske grunde.

Det skal lægemiddelindustrien selvfølgelig være med til at tage aktivt medansvar for via prisloftaftaler og nye innovative aftaletyper med regering og regioner. Medicinrådet er her for at blive, men det er afgørende, at rådet arbejder efter Folketingets syv principper for prioritering og har transparente og effektive arbejdsprocesser, så vi sikrer, at patienterne har hurtig og lige adgang med ny medicin.

 Header web part ‭[1]‬

Aftaler sikrer loft over prisudviklingen på medicin
Lægemiddelindustrien har et medansvar for, at priser og udgifter til medicin udvikler sig på en bæredygtig måde.

Derfor indgår Lif prisloftaftaler med regeringen og Danske Regioner på vegne af sine medlemmer. Prisloftaftalerne er indgået for både sygehusmedicin og tilskudsberettiget medicin og fastsætter en pris, der sikrer, at det danske prisniveau på medicin ikke ligger højere end priserne i sammenlignelige lande.

Prisloftaftalerne er med til at sikre forudsigelighed og stabilitet i regionernes budgetter og sørger for, at patienterne har let og lige adgang til innovativ medicin.

Læs mere om prisloftaftalerne her

 Header web part ‭[2]‬

Innovative aftaletyper skal styrke adgangen til ny medicin
Den lette og lige adgang til ny medicin kan styrkes ved, at lægemiddelindustrien og sundhedsmyndighederne går i dialog om nye og innovative aftaletyper.

Traditionel prissætning af nye lægemidler – fast pris per pakning – giver i stigende grad anledning til udfordringer og debat, særligt når det kommer til meget specialiserede produkter, sjældne sygdomme, og hvor der kun er få eller ingen behandlingsalternativer.

Innovative aftaletyper skaber mere fleksible rammer om prissætningen på lægemidler og skaber dermed bedre forudsætning for, at sundhedsmyndigheder og lægemiddelindustrien kan nå til enighed om forudsætningerne for ibrugtagningen af et lægemiddel. Det kan fx være aftaler om no-cure-no pay.


 Header web part ‭[3]‬

Patienter skal have den nødvendige behandling

Ingen patient må afskæres fra nødvendig medicinsk behandling alene af økonomiske årsager. Selvom et lægemiddel ikke er godkendt til generel anvendelse i sundhedsvæsenet, er det vigtigt, at patienter kan få behandlingen med offentlig medfinansiering, hvis det ud fra en lægefaglig vurdering er den bedste behandling for den konkrete patient. Det forudsætter, at der er etableret en velfungerende enkelttilskudsordning for såvel sygehusmedicin som medicin ordineret i primærsektoren. 


 Header web part ‭[4]‬

Medicinrådets skal følge Folketingets syv principper for prioritering

Medicinrådet beslutter, hvilke lægemidler, der skal være standardbehandling i det danske sygehusvæsen. Folketinget har fastlagt syv principper for prioritering, herunder hurtig adgang, høj faglighed og lige adgang til behandling. De principperne er helt centrale rettesnore og hegnspæle for Medicinrådets arbejde og bør følges nøje. Hvis vi skal sikre, at patienterne får hurtig og lige adgang til effektiv behandling, er det samtidig vigtigt, at Medicinrådet er velfungerende med effektive og transparente processer.

Dette skal til for at forbedre Medicinrådets arbejde:

  • En årlig rapport skal sikre det politiske mandat for Medicinrådet og beskrive, hvordan de 7 principper for prioritering er anvendt gennem året.
  • Med introduktion af QALY som grundlag for vurdering af lægemidler i Medicinrådet fra efteråret 2020 er der øget behov for tidlig dialog og løbende tættere involvering af virksomhederne og med inddragelse af faglig ekspertise (Medicinrådets fagudvalg).
  • Der bør indføres en analysemodel for vurdering af lægemidler til små patientgrupper og sjældne sygdomme.
  • Det samfundsøkonomiske perspektiv bør inddrages i vurderingen af lægemidler

Prisloftaftaler

Lif har indgået prisloftaftaler på sygehusområdet og for primærsektoren. Læs mere om prisloftaftalerne her.
Kontakt

Jørgen Clausen
Tlf +45 3915 0909

Cheføkonom - Markedsforhold, priser og tilskud.

jc@lif.dk
Kontakt

Søren Beicker Sørensen
Tlf +45 3915 0913

Fagchef - Patient access, medicintilskud og priser.

sbs@lif.dk
Kontakt

Louise Broe
Tlf +45 3915 0939

Chefkonsulent - Sygehusmedicin, Medicinrådet og sundhedspolitik

lbr@lif.dk​