Videre til indhold

Lif udvider bestyrelsen

Fra Lifs generalforsamling i 2023 bliver bestyrelsen udvidet med to nye valgte medlemmer. Det er resultatet af en vedtægtsændring, der blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i Lif i dag.

Når Lifs medlemmer den 29. marts skal vælge repræsentanter til bestyrelsen, er der ikke to men fire pladser på valg. Efter at lægemiddelindustriens brancheforening i dag vedtog at udvide bestyrelsen fra otte til ti medlemmer, er der nu åbnet op for, at man i højere grad kan imødekomme ønsker og ambitioner for mere diversitet i foreningen, lyder det fra Lifs formand, Peter Drøidal.

Forslaget udspringer af foreningens strategiarbejde, der har løbet gennem det meste af 2022:

”Vi vil i den kommende strategiperiode arbejde med diversitet og inklusion med en ambition om at opnå størst mulig diversitet i Lif. Det skal opnås med øget dialog og bevidsthed om betydningen af diversitet. Sideløbende vil vi igangsætte indsatser for at inspirere, motivere og anspore alle til at engagere sig i ledelse i Lifs bestyrelse, udvalg og øvrige medlemsgrupper,” forklarer Lifs formand.

”Vi ønsker i Lif at afspejle vores medlemsvirksomheder. Såvel deres interessefelter som deres strategiske arbejde med diversitet og inklusion, og både internt og eksternt er der en naturlig forventning om, at vi engagerer os her. Diversitet er meget og andet end kønsdiversitet, men kønsdiversitet er et sted at starte, hvor det er muligt at monitorere udviklingen og så arbejde videre derfra,” lyder det fra Peter Drøidal.

”For os handler det både om at få så mange forskellige perspektiver som muligt, og at så mange stemmer som muligt kommer til orde – både blandt repræsentanter i vores forskellige medlemsgrupper og blandt de virksomheder, de repræsenterer. Vi er overbeviste om, at diversitet skaber værdi i sig selv – for det handler om at skabe lige muligheder og om at bringe alle kompetencer og talenter i spil. Som forening for en af de mest ambitiøse industrier er vi samtidig klar til at tage medansvar for at sikre diversitet, lige muligheder og inklusion, ” understreger han.