Videre til indhold

Lif: Muligheder for Life Science i uddannelsesreform

Regeringens udspil er en omvæltende tilgang til uddannelse. Det væsentlige er, at reformen rent faktisk skaber bedre uddannelser og tilrettelægges til at matche arbejdsmarkedets behov – ikke mindst i Life Science, mener Lægemiddelindustriforeningen.

”Det er en stor omvæltning for mange, men der er gode muligheder i udspillet for Life Science industrien.”

Det siger politisk chef for forskning og innovation i Lægemiddelindustriforeningen, Anders Hoff, efter at SVM-regeringen torsdag lancerede sit udspil til en uddannelsesreform.

Regeringen lægger op til at halvere længden på op mod halvdelen af de omkring 500 kandidatuddannelser, så de er ét år i stedet for to. Samtidig skal flere læse en erhvervskandidatuddannelse.

Der skal dog også være længere specialiserede kandidatuddannelser på op mod tre studieår.

Og her ser Anders Hoff muligheder for de uddannelser, der retter sig mod Life Science industrien, fordi uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) specifikt nævnte sundhed og Life Science som områder, hvor der kan være særlig behov for høj grad af specialisering.

”Vi er et af verdens bedste Life Science lande, og så bør vores uddannelser vel også være blandt verdens bedste. Der kommer en større og større andel af medarbejdere med en kandidat- eller ph.d.-uddannelse i vores branche, og i visse funktioner i industriens virksomheder ser vi, at kravet bliver mere uddannelse, ikke mindre. Så vi forventer bestemt, at ministerens udmelding får positiv betydning for de uddannelser, som er rettet mod en karriere i Life Science industrien,” siger Anders Hoff.

Flere analyser peger på, at der frem imod 2030 kan blive brug for yderligere 30.000 medarbejdere i Life Science.

Med regeringens udspil er der også lagt op til, at det skal være muligt for at optage flere internationale studerende inden for områder, hvor dansk erhvervsliv efterspørger højt specialiseret arbejdskraft.

”Life Science er en branche i international konkurrence og med et internationalt fokus, så det er positivt med flere internationale studerende. Vi skal kunne tiltrække de bedste fra hele verden, hvis vi skal klare os i konkurrencen.” siger Anders Hoff.