Videre til indhold

Lif: Lovændring baner vej for nye forsyningsløsninger

Lægemiddelstyrelsen har siden nytår haft mulighed for at tillade salg eller udlevering af lægemidler fra udlandet ved forsyningssvigt. Det er et skridt i den rigtige retning, siger Lif.

En ændring i lægemiddelloven, som trådte i kraft den 1. januar 2024, giver allerede nu Lægemiddelstyrelsen mulighed for på eget initiativ at tillade salg eller udlevering af lægemidler uden dansk markedsføringstilladelse fra udlandet ved forsyningssvigt. Lægemiddelstyrelsen har netop offentliggjort, hvorledes styrelsen konkret vil administrere og informere om ordningen.

Ved siden af den nye ordning kan læger, tandlæger og dyrlæger fortsat også ansøge, hvis de gerne vil benytte et udenlandsk lægemiddel til at erstatte et lægemiddel, de ikke kan få i Danmark. Hos Lægemiddelindustriforeningen Lif hilser man initiativet velkommen:

” De forsyningsproblemer, vi oplever i Danmark, har meget forskellige årsager, og løsningerne på de konkrete problemer har tilsvarende mange former. Det er derfor positivt, at Lægemiddelstyrelsen nu nærmere beskriver processen for, hvorledes styrelsen vil administrere de nye muligheder,” siger Henrik Vestergaard, viceadministrerende direktør i Lif.

”Det er denne type lavpraktiske og fleksible løsninger, der er brug for, hvis vi skal imødekomme forsyningsproblemer på en måde, der ikke skader den effektive danske model. Der er ikke brug for omfattende indgreb, hvor man forsøger at favne alle problemer med én løsning. Ved at kunne erstatte specifikke lægemidler i forsyningssvigt med udenlandske alternativer, har man endnu et værdifuldt redskab til målrettet at styrke forsyningen af medicin til danske patienter. Denne løsning kræver ikke unødvendigt arbejde for hverken lægemiddelvirksomheder eller myndighederne, og derfor er vi grundlæggende glade for initiativet,” siger Henrik Vestergaard og tilføjer:

”Selvfølgelig kan det ikke stå alene, og vi har også forbehold overfor vigtige detaljer, men vi er generelt positive over for alle former for målrettede indsatser, der kommer patienterne til gavn. Det er denne her slags løsninger, der kan være med til at løse de forsyningsproblemer, der reelt findes i Danmark.”