Videre til indhold

Lif glæder sig over ambitiøst oplæg til 10-års plan for psykiatrien

Sundhedsstyrelsen har i dag fremlagt et ambitiøst fagligt oplæg til en 10-års plan for psykiatrien, der skal gøre op med den underprioritering, der længe har været af området. Særligt fokus på tidlig opsporing blandt børn og unge samt ulighed i sundhed blandt mennesker med psykiske lidelser, vækker stor glæde i Lif.

Trods stor, politisk bevågenhed, grundige udredningsarbejder, et utal af rapporter, planer, retningslinjer og indsatser, har der manglet en klar vision og prioritering af psykiatrien i Danmark. Det skal de 37 anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen i dag har fremlagt, lave om på.

”25 procent af den totale sygdomsbyrde er psykiske lidelser, og dermed er det den mest udbredte sygdomsbyrde. Det er mænd og kvinder, unge og gamle fra alle dele af vores samfundslag. Alligevel har området været underprioriteret, og derfor er det godt at se, at Sundhedsstyrelsens med sit oplæg har ambitiøse, fremtidsorienterede mål for en ny 10-års plan for psykiatrien,” siger Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif.

”Det er dog helt afgørende, at den politiske aftale følger en kommende 10-års plan for psykiatrien til dørs med samme helhedsorienterede og vedvarende fokus – og medfølgende økonomi, der kan sikre, at psykiatrien kan gennemgå samme positive udvikling, som vi har set på kræftområdet gennem de seneste 15 år,” tilføjer hun.

Planen lægger vægt på to målgrupper, der hurtigst skal sikres en forbedret indsats: Tidlig indsats til børn og unge samt styrket indsat til mennesker med de sværeste psykiske lidelser.

”En fjerdedel af alle psykiske diagnoser stilles inden 14 års-alderen, og tre fjerdedel af alle psykiske diagnoser stilles inden, patienten er fyldt 24 år. Netop derfor er tidlig opsporing og relevant behandling af psykiske lidelser hos børn og unge helt afgørende – særligt når vi ser en stigning i antallet af børn med mental mistrivsel eller tegn på psykiske lidelse. Børn og unge, der rammes af en psykisk lidelse, fortjener at blive mødt med tidlig diagnostik og henvisning til et behandlingstilbud af høj kvalitet, så barnet og den unge kan komme godt videre ind i voksenlivet. Derfor er det med stor interesse, at vi ser et øget fokus på denne gruppe”, siger koncernchefen.

Det glæder hende desuden at læse, at Sundhedsstyrelsen med sit faglige oplæg ønsker at sikre mere lighed i sundhed for mennesker med psykiske lidelser, da vi ved, at psykiatrien er i dag præget af stor ulighed.

”Det kommer blandt andet til udtryk i utilstrækkelige forebyggende og tidlige indsatser, der er en væsentlig årsag til den overdødelighed og sygelighed, vi ser for mennesker med psykiske lidelser. Derfor er det vigtigt, at mennesker med psykisk sygdom sikres samme tilgængelighed til sundhedsfremmende og forebyggende tilbud som alle andre, ligesom det er afgørende, at der sikres sammenhæng mellem det psykiatriske og somatiske sundhedsvæsen, så mennesker med psykiske lidelser, sikres de samme behandlingstilbud for somatisk sygdom. Det vil medvirke til at mindske overdødeligheden, ” siger Ida Sofie Jensen.

Dog er det helt afgørende, at vi styrker den evidensbaserede viden og udvikling på tværs af fagområder og sektorer gennem den kliniske forskning, hvis vi skal sikre udvikling og kvalitet i indsatsen for mennesker med psykiske lidelse. I denne sammenhæng er det vigtigt, at der er bedre adgang til data, som kan understøtte forskning og udvikling af området, understreger Ida Sofie Jensen.