Videre til indhold

Ny medicin skal bidrage til effektiviseringer

Gevinster ved ny medicin skal gøre det muligt for regionerne at levere behandling af høj kvalitet uden længere ventetid, lyder det fra sundhedsministeren i forbindelse med ny aftale om suspension af produktivitetskravet for 2018.

Regeringen og Dansk Folkeparti har i dag aftalt at suspendere produktivitetskravet på 2 procent for 2018. Regionerne får dermed et år til at bevise, at de kan levere en mere hensigtsmæssig behandling af patienterne og holde ventetiderne nede inden en række nye krav i 2019 skal træde i stedet for produktivitetskravet. 

I Lif glæder koncernchef Ida Sofie Jensen sig over nyheden og ser frem til en mere værdibaseret og patientcentreret styring af sundhedsvæsenet.

“Vi har i dag et sundhedsvæsen, der over en årrække har været pålagt meget store rationaliseringskrav. Men det er tid til at tænke i nye styringsformer, der sætter værdien af behandlingen for patienterne i højsædet. Der er flere og flere patienter, og det nuværende styringsregime belønner ikke nødvendigvis den rigtige behandling. Derfor kan vi godt forstå, at ikke mindst patienterne og de ansatte i sundhedsvæsenet har svært ved at få armene ned over afskaffelsen af 2-procentskravet ” siger Ida Sofie Jensen.

“Regionerne skal nu demonstrere, at de kan levere effektiv behandling af høj kvalitet også uden at være tvunget til at lave flere behandlinger. Omstillingen bliver ikke nødvendigvis let, men tiden og råderummet i dansk økonomi er til at afprøve en ny mere værdibaseret styreform i sundhedsvæsenet, der tager afsæt i patienterne,” lyder det fra koncernchefen, der understreger, at nye krav i en effektiviseringsmodel ikke alene bør målrettes sygehusene men tage udgangspunkt i at sundhed leveres på tværs af sektorer i et samlet sundhedsvæsen og understøtte værdi for patienten i hele forløbet. 

“Det bidrager vi meget gerne til, for innovative lægemidler kan om noget være med til at sikre et bedre og mere effektivt sundhedsvæsen. Som sundhedsministeren ganske rigtigt påpeger, så er ny medicin ikke alene af betydning for de patienter, der får en bedre behandling, den er også med til at lette arbejdsbyrden på sygehusene,” siger Ida Sofie Jensen og peger på, at medicinudgifter i en årrække har ligget stabilt på 12,6 procent af de samlede sundhedsudgifter.

“I dag ved vi, at medicin virker forskellige fra patient til patient og derfor udvikles medicin til stadigt mindre målgrupper. Det vil betyde en mere målrettet og effektiv patientbehandling med færre bivirkninger. Lægemiddelindustrien er klar til at drøfte en række innovative prisindkøbsmodeller, hvor sundhedsvæsenet kun betaler for de patienter, der har gavn af behandlingen men så til gengæld også anerkender den fulde værdi af behandlingen. Det kan bidrage til at sikre den bedst mulige behandling, og mest mulig sundhed for pengene,” runder Ida Sofie Jensen af.


Læs også

med. 04 – Hvad er værdien af sundhed?Læs mere