Videre til indhold

Lif arbejder for mere diversitet i bestyrelsen

I en erklæring vedtaget af medlemsvirksomhederne, sætter Lif kønsdiversitet og ligestilling på dagsordenen – målet er at flere kvinder tager aktiv del i Lifs forskellige medlemsfora.

Blandt de 33.000 mennesker, der arbejder i lægemiddelindustrien i Danmark, er mere end halvdelen kvinder. Men så snart man bevæger sig op i ledelseslagene, begynder andelen af kvinder at falde. Det afspejler sig også i Lif.

I Lægemiddelindustriforeningens forskellige udvalg har to tredjedele en mandlig forperson, og i bestyrelsen har sammensætningen siden seneste valg i marts 2022 været en kvinde og syv mænd. Det ønsker Lif nu at gøre op med.


”Tallene viser, at nok har vi engagement fra begge køn i vores forening, men ligesom i resten af samfundet, så begynder kønsfordelingen at blive skæv efterhånden som man bevæger sig op i ledelseslagene. Det vil vi gerne skubbe til. For os er ambitionen at så mange stemmer som muligt kommer til orde – både blandt repræsentanter i vores forskellige fora og blandt de virksomheder, de repræsenterer,” siger Peter Drøidal, formand for Lif.

I erklæringen er målsætningen en øget bevidsthed og dialog i foreningen om værdien af diversitet – og konkret en ligelig kønsfordeling blandt formandskaberne på tværs af Lifs udvalg, en kønsfordeling i bestyrelsen, der afspejler kønsfordelingen blandt de valgbare medlemmer, og en ligelig kønsfordeling i aktiviteter og arrangementer afholdt i Lif.

Diversitetssalon i Life Science Huset

Værdien af diversiteten sættes også i fokus, da Lif inviterede til salon i Life Science Huset.

”Ligestillingen i life science-industrien går simpelthen for langsomt, så derfor skal vi gøre noget aktivt. Der skal en grundlæggende kulturforandring til, hvor gamle vaner, adfærdsmønstre og normer brydes. Vi vil fremme diversitet i alle Lifs eksterne og interne aktiviteter, synliggøre og promovere rollemodeller og opfordre det til enhver tid underrepræsenterede køn til at stille op til alle tillidsposter. Diversitet er meget og andet end kønsdiversitet, men kønsdiversitet er et sted at starte, hvor vi kan monitorere udviklingen og så arbejde videre derfra,” siger Peter Drøidal.

Siden maj har en særlig arbejdsgruppe, der er nedsat af bestyrelsen, arbejdet med analyser, medlemsaktiviteter og awareness-kampagner for at øge betydningen af, at kvinder engagerer sig i Lif på ledelsesniveau.

Fremdriften for kønsdiversiteten skal også måles i en årlig rapport.

Ved Lifs generalforsamling den 28. marts 2023 bliver bestyrelsen udvidet med to nye valgte medlemmer, og der er dermed fire pladser på valg. Dermed håber man også i højere grad at imødekomme ønsker og ambitioner for mere diversitet i brancheforeningen.