Videre til indhold

Lif: Ambitiøs strategi kan tage dansk life science til nye højder

Alt godt kommer til den, der venter – i dag har regeringen præsenteret sin life science-strategi 2.0, og de 38 ambitiøse initiativer i strategien vækker stor begejstring i Lif.

”Regeringens strategi for life science rummer virkelig mange gode elementer. Man har lyttet til branchen og taget udgangspunkt i hovedparten af de anbefalinger, som genstartsteamet for life science og biotek kom med i efteråret, og omsat dem i en ambitiøs strategi, der er målrettet mod at bringe life science-industrien op til ”next level”. Regeringen har høje forventninger til branchen og vi glæder os til at indfri dem,” lyder det fra Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif.

Særligt vækker det store fokus på at styrke den kliniske forskning og samarbejdet om sundhedsdata glæde i lægemiddelindustriens brancheforening.

”De rigtige forudsætninger for klinisk forskning er alfa omega for en succesfuld life science-sektor. Derfor er det så positivt at se, at strategien i den grad har fokus på at styrke den kliniske forskning med fastholdelsen af Trial Nation, understøttelse af effektive sagsbehandlingstider og forsøgsordning med virtuelle forsøg, for bare at nævne et par af initiativerne. På samme måde har de initiativer, der er målrettet udvikling af gode og sikre rammer for brug af sundhedsdata, potentiale til at styrke vigtig forskning i både offentlig og privat regi – forskning der kommer danske patienter til gavn,” siger Ida Sofie Jensen.

”Samtidig er vi meget tilfredse med, at strategien understøtter ambitionen om Danmark som et globalt udstillingsvindue for verdens bedste patientbehandling. Det er helt centralt, for at nye danske life science-løsninger kan stå stærkt i den globale konkurrence om erobring af nye eksportmarkeder og tiltrækning af investeringer. Det er på samme tid en ambition, der vil skabe positive effekter for patienterne, for de pårørende, for arbejdsmarkedet, de offentlige finanser – ja, for hele samfundet.”

Livtag med ulighed i sundhed og kroniske sygdomme

Life science-strategien tager derfor også livtag med ulighed i sundhed og kroniske sygdomme med en taskforce, der skal fokusere på forebyggelse, behandling, rehabilitering og innovation.

”Vi bliver flere og flere, og vi lever længere. Det betyder også, at der kommer flere danskere, med flere kroniske sygdomme, og desværre mister en stor andel af dem tilknytningen til arbejdsmarkedet. Netop derfor er det så vigtigt, at life science-strategien sætter målrettet ind her. Vi skal have overordnet plan for, hvordan vi håndterer kronikerområdet og de udfordringer, som sundhedsvæsenet, men også samfundet, står overfor,” siger Ida Sofie Jensen.

Hun peger på at, en central forudsætning for, at det kan lykkes er, at vi tænke i nye modeller for indkøb og ibrugtagning, for at høste værdien af innovative, nye behandlinger og sundhedsløsninger.

“Et land, der er førende inden for behandling af kroniske sygdomme, skal naturligvis være garant for en effektiv introduktion af nye sundhedsteknologier og produkter. Det vil være med til at fremtidssikre vores sundhedsvæsen,” understreger koncernchefen.

Life science-råd skal styrke offentligt-privat samarbejde

Desuden har regeringen besluttet at nedsætte et life science-råd, der med medlemmer fra alle aktørerne i life science-sektoren, skal styrke det offentlige-private samarbejde og sikre en tværgående dialog, hvor sundhedsvæsenet er med om bordet, og hvor partnerne løbende og agilt kan drøfte behovet for et innovativt samarbejde om life science.

”Det offentligt-private samarbejde om innovation og udvikling er afgørende for dansk life science. Ved at samle alle parterne i et high level life science-råd, vil vi kunne styrke og accelerere samarbejdet, som ikke bare er godt for branchen, men også for patienterne, fordi en styrket og mere formaliseret dialog ganske enkelt vil sikre, at de vil få hurtigere adgang til nye og innovative behandlinger.”

Fakta

Tema om life science

Læs flere nøgletal, artikler og se video om Danmarks life science-industri på vores nye temaside.