Videre til indhold

Lægemidlers andel af regionernes sundhedsudgifter er stabile

Lægemidler udgjorde 12,1% af regionernes sundhedsudgifter i 2022. Til sammenligning udgjorde medicinudgifterne året før 12,3% af de samlede regionale sundhedsudgifter.

I 2022 var regionernes samlede udgifter til lægemidler 15,8 mia. kr., mens regionernes driftsudgifter på sundhedsområdet udgjorde 130,9 mia. kr. Lægemidler stod dermed for 12,1% af regionernes driftsudgifter på sundhedsområdet. 

”Udgifterne til medicin har ligget i et stabilt leje de seneste mange år og vi ser ingen tegn på, at dette vil ændre sig,” siger Henrik Vestergaard, viceadm. direktør i Lif. 

”Lægemiddelindustrien har i Lif en lang tradition for at søge løsninger og for at indgå prisloftsaftaler med Sundhedsministeriet og Danske Regioner. Prisloftsaftalerne fastsætter et loft på prisen af lægemidler og regulerer samtidig prisudviklingen over en årrække,” lyder en af forklaringerne på den stabile udvikling, der sikrer ro om de offentlige udgifter til lægemidler. 

I 2021 udgjorde regionernes samlede lægemiddeludgifter 15,4 mia. kr., mens udgifter til driften på sundhedsområdet løb op i 125,3 mia. kr. Det svarer til, at lægemidler i 2021 stod for 12,3% af sundhedsudgifterne.  

I løbet af de seneste år har lægemidlers andel af regionernes sundhedsudgifter ligget på et stabilt niveau.  I 2008 udgjorde lægemidler knap 14% af udgifterne på sundhedsområdet, mens lægemidler udgjorde12,1% af sundhedsudgifterne sidste år.