Videre til indhold

Lægemiddelindustrien klar til samarbejde om betingede anbefalinger

Lægemiddelvirksomhederne bør inddrages aktivt, når Medicinrådet skal træffe beslutning om betingede anbefalinger af et lægemiddel. Det var budskabet fra Lif i forbindelse med mandagens møde i Medicinrådet.

I Lif glæder man siger over, at muligheden for at benytte betingede anbefalinger af lægemidler var på Medicinrådets møde i går.

”Det har længe været et ønske fra lægemiddelindustriens side, at Medicinrådet får denne mulighed for at betinge anbefalingen af lægemidlet af den faktiske effekt hos patienterne. Derfor er vi glade for, at Danske Regioner nu har ønsket at få belyst emnet i Medicinrådet, og vi melder os klar på banen, når der skal udvikles en model for betingede anbefalinger,” lyder det viceadm. direktør i Lif, Henrik Vestergaard, efter mandagens møde i Medicinrådet.

Betingede anbefalinger vil f.eks. kunne gives for at sikre patienterne hurtig adgang til lægemidler, som viser lovende effekt, og som er målrettet sygdom, hvor der ikke findes en eksisterende behandling. Det kan være relevant, når et lovende lægemiddel er godkendt på et tidligt tidspunkt og på et sparsomt evidensgrundlag. Medicinrådet kan i så fald give sin anbefaling under betingelse af, at der indsamles yderligere data vedrørende lægemidlets effekt, sikkerhed og omkostnings effektivitet.

Fra Lif lyder der nu en opfordring til Danske Regioner om at sikre, at lægemiddelvirksomhederne inddrages aktivt, når Medicinrådet skal træffe beslutning om en betinget anbefaling.

”Virksomhederne må forventes at være forhandlingspart til Medicinrådet, når der skal indgås aftale om betinget anbefaling. Samtidig må man forvente, at virksomhederne skal spille en afgørende rolle i bl.a. indsamlingen af yderligere effektdata. Virksomhederne har i forbindelse med udviklingen af lægemidlet gennemført kliniske studier og har en indgående viden om lægemidlet, effektmål, patientpopulation mv. Derfor bør Danske Regioner som noget helt naturligt sikre, at virksomhederne inddrages i processen,” understreger Henrik Vestergaard.