Videre til indhold

Kvartalet med flest ikke-anbefalinger

Første kvartal af 2024 vil blive husket som det kvartal med det højeste antal ikke-anbefalinger, siden Medicinrådet indførte den nye metode til vurderinger. 

I alt har Medicinrådet på årets første tre måneder vurderet 24 nye lægemidler og indikationer med den nye metode.  

13 af de 24 blev ikke anbefalet, svarende til 54 procent.  

Opgørelsen giver anledning til bekymring, siger Louise Broe, politisk chef for sygehusmedicin i Lif: 

“Over halvdelen af de 24 lægemidler, Medicinrådet har vurderet i første kvartal, er ikke anbefalet. Det er problematisk, når godkendte lægemidler ikke når ud til de relevante patienter, som kunne have effekt af behandlingen. Derfor bør vi også have en bredere snak om, hvorvidt vi har det rette niveau for adgang til nye lægemidler, eller om der er noget, vi kan gøre bedre,” siger hun og tilføjer: 

“Vi kan læse os til, at usikkerhed fylder meget i vurderingen af nye lægemidler og i afslaget på at give adgang til at bruge nye lægemidler. Derfor opfordrer vi til, at vi sammen ser ind i forskellige redskaber til at håndtere den usikkerhed. Danmark bør fortsat være et land, hvor vi har hurtig ibrugtagning af ny, effektiv medicin,” siger Louise Broe.  

Ud af de 24 nye lægemidler blev kun fire lægemidler anbefalet, mens otte lægemidler blev godkendt til direkte indplacering i en behandlingsvejledning. Det er det højeste antal direkte indplaceringer i et enkelt kvartal. 

Hvis man fokuserer på de 16 lægemidler, der er blevet vurderet med standardprocessen (fx QALY for nye lægemidler med en klinisk bedre profil), så er det faktisk kun tre af dem, der er anbefalet. 

”Flere lægemidler bliver vurderet som led i en direkte indplacering i en behandlingsvejledning, hvor lægemidlet placeres sammen med lægemidler med tilsvarende effekt til samme sygdom. Det er en effektiv sagsbehandling, som er med til at give patienterne hurtig adgang til flere behandlinger – ikke mindst når der er sikret en tæt koordinering med Amgros, som står for de konkrete udbud og indkøb af lægemidler,” siger Louise Broe og fortsætter: 

”Men for patienterne er det også helt afgørende, at der er adgang til behandling med nye lægemidler med bedre effekt. Derfor bekymrer det selvfølgelig, at der siges nej til så mange nye lægemidler,” siger hun. 

Medicinrådet har siden indførelsen af den nye metode vurderet mere end 100 nye lægemidler og indikationer. 32 procent af lægemidler er anbefalet med den nye metode, 5 procent er delvist anbefalet, 23 procent er direkte indplaceret, og 40 procent er ikke anbefalet.