Videre til indhold

Kvalitetsinstituts hovedopgave skal være kvalitet

Når arbejdet med prioritering, kvalitet og kliniske retningslinjer samles i sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut skal der fastholdes et fokus på netop kvaliteten, lyder opfordringen fra Lif, efter regionerne har meldt ud, at Behandlingsrådet og RKKP samles under Kvalitetsinstituttet. 

Det nuværende Behandlingsråd og Regionernes Kliniske Udviklingsprogram, RKKP, samles under Kvalitetsinstituttet, der får til opgave at støtte de lægefaglige specialer med at udarbejde kliniske retningslinjer. Det glæder Lifs koncernchef Ida Sofie Jensen, der dog understreger, at det først og sidst skal handle om at sikre kvalitet i behandlingen. 

”Udspillet til et nyt Kvalitetsinstitut må ses som regionernes bud på, hvad et Nationalt tværgående Prioriteringsråd, som regeringen har varslet i regeringsgrundlaget, skal indeholde, og vi er glade for, at regionerne tager dette skridt,” siger Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif. 

Det afgørende punkt er, at kvaliteten er omdrejningspunktet og ambitionen. Ida Sofie Jensen understreger vigtigheden af en evidensbaseret tilgang til sundhedsvæsenets prioriteringer, når man ser på værdien af behandlinger bredt set.  

”Det er svært at sammenligne værdi og økonomi på tværs af forskellige sundhedsinterventioner. Der mangler en systematisk og metodisk tilgang til prioritering for sundhedsinterventioner bredt set, sådan som der allerede findes for lægemidler,” siger hun. 

Med det sagt, opfordrer Lif til, at der formuleres nogle overordnede politiske principper for Kvalitetsinstituttet arbejde, da det er afgørende, at prioritering sker inden for politiske fastlagte rammer, ligesom vi kender det for Medicinrådet. Og at principperne overholdes. Udgangspunktet skal og bør være kvalitet. 

Kvalitet frem for alt 

”De kliniske retningslinjers styrke er, at de er fagligt stærkt forankret i eksisterende viden og tilgang til behandling af sygdomme. Det skal vi værne om, og vi skal sørge for at fastholde den faglige og kliniske forankring som udgangspunktet for kliniske retningslinjer, hvis vi skal have behandling i verdensklasse i det danske sundhedsvæsen,” understreger hun og fremhæver, at fremtidens sundhedsvæsen rykker nærmere borgeren: 

”Kvalitetsinstituttet kan med de nye opgaver identificere områder, der kan flyttes fra det specialiserede sygehusvæsen til det nære sundhedsvæsen, samtidig med at kvaliteten fastholdes, og dermed bidrage til at spare både ressourcer og arbejdskraft uden at gå på kompromis med kvaliteten i behandlingen.”