Videre til indhold

Kræftdiagnoser stiger blandt kvinder

Flere og flere kvinder får en kræftdiagnose, mens tallet for mændene er faldende. Det viser et tydeligt behov for en fokuseret indsats på kræftområdet, lyder det fra Lif.

Flere kvinder får konstateret kræft end tidligere, mens det for mændene er faldende. 351.747 danskere, der i 2019 havde en kræftdiagnose, fordeler sig på 158.834 mænd og 192.913 kvinder, viser de nyeste tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Tallene inkluderer både personer med en nuværende kræftdiagnose, og dem, der tidligere har haft kræft, men siden er konstateret kræftfri.


”Desværre er der en stigning i antallet af kvinder, der får kræft. Det viser vigtigheden af en fortsat fokuseret indsats på kræftområdet i det danske sundhedsvæsen, som de seneste år har bidraget til at løfte behandlingsresultaterne markant via en mere effektiv organisering og brugen af ny sundhedsteknologi i behandling af patienter,” siger Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen.

I lægemiddelindustrien arbejdes der konstant på udvikling af nye lægemidler målrettet specifikke sygdomme. Således er der eksempelvis opfundet medicin, der virker mod særlige typer brystkræft og mod andre meget specifikke kræftdiagnoser.

”Lægemiddelindustrien arbejder fokuseret på at udvikle nye og stadig mere individualiseret behandling, som skaber håb om stadig bedre behandlingsresultater,” understreger hun.

Det er særligt anden hudkræft end modermærkekræft og kræft i hjerne- og centralnervesystem, der har været i stigning de seneste 10 år blandt kvinder. De mest hyppige kræftformer er fortsat brystkræft og prostatakræft hos de to køn. Der var 5.105 nye tilfælde blandt kvinder i 2019.