Videre til indhold

Kommunale forskelle giver anledning til styrket vaccinationsindsats

COVID-19 eller ej. Efterår er lig med influenza og i år en endnu større trussel end ellers. Derfor slår flere myndigheder og apotekerne nu på tromme for at øge tilslutningen til influenzavaccinationen.

En opmærksomhedsskabende kampagne for at øge tilslutningen er ifølge koncernchef i Lif Ida Sofie Jensen et godt og nødvendigt tiltag. “Vi er som land langt fra den anbefalede vaccinationsdækning på 75 procent. Landsgennemsnittet i Danmark lå sidste år kun på 52 procent, og heller ikke på kommunalt niveau kom nogen kommuner op på en tilslutningsgrad på de 75 procent som WHO anbefaler. Det er i sig selv et problem, men ydermere ser vi også en betydelig variation i tilslutningen til vaccinationsprogrammet på tværs af kommunegrænser,” fortæller Ida Sofie Jensen og peger på, at de socioøkonomisk stærkt stillede kommuner har en betydelig stærkere vaccinationsdækning end de socioøkonomisk udfordrede kommuner. Allerød Kommune havde sidste år en dækning på 58 procent, hvor Jammerbugt Kommune til sammenligning nåede op på 40 procent. De to kommuner repræsenterer hhv. den højeste og laveste tilslutningsgrad på kommunalt niveau. “Sådanne forskelle viser, at det er nødvendigt med tiltag fra myndighedernes side, men jeg mener også, at man ikke kan bero sig på at løse en så stor udfordring udelukkende med kampagner. Det gælder både, når vi taler om influenzavaccination til typisk den ældre del af befolkningen og andre risikogrupper, men også i forhold til at øge tilslutningen til børnevaccinationsprogrammerne, hvor vi også ser en for lav tilslutning og store kommunale forskelle,” siger koncernchefen og fortsætter: “Den generelle tilslutning og ikke mindst de kommunale og socioøkonomiske variationer i tilslutningen til de nationale vaccinationsprogrammer giver et klart billede af, at der er behov for en styrket integration af samarbejdet mellem de nationale sundhedsmyndigheder og kommunerne omkring den borgerrettede smitteforebyggende indsats. Vi ser et stort behov for, at vi får kommunerne mere på banen. Det er dér, man har den tætte borgerkontakt, uanset om vi taler børn, unge, voksne eller ældre.”  Et næste skridt bør ifølge Lif være et livtag med vaccinationssystemets indretning for at sikre, at det er nemt for borgerne uanset, hvilken situation de befinder sig i.  “I Lif mener vi, at der er behov for en bedre udnyttelse af de forebyggelsesmuligheder, vi har. Og helt konkret i forhold til influenzavaccinationen bør der her og nu igangsættes nogle mere effektive indsatser ude i kommunerne, som kan supplere informationskampagnerne. Vi foreslår, at alle de relevante parter sætter sig om bordet og ser på, hvordan vi overordnet kan give sundhedsmyndigheder og kommuner et fælles grundlag til at løfte tilslutningen til de nationale vaccinationsprogrammer. Rammen skal sikre plads til, at hver enkelt kommune kan indrette sig, så de kan løfte tilslutningen ud fra den givne kommunes forudsætninger, men under et fælles nationalt ansvar.”  “I Danmark har vi mulighederne for bedre og mere målrettet forebyggelse, men det kræver, at der åbnes op for at indrette vaccinationssystemet på en ny måde,” slutter Ida Sofie Jensen.