Videre til indhold

Kombinationsbehandlinger

Den traditionelle behandling til lungekræft er kemoterapi. En behandling der ofte har stor negativ indvirkning på patientens livskvalitet. Kombinationsbehandlinger kan betyde at langt færre patienter i fremtiden behøver at få kemoterapi, at patienterne lever længere, får højere livskvalitet og har potentiale til at helbrede patienter, der ellers ville have en ringe prognose for overlevelse.

Lungekræften NSCLC er en aggressiv form for kræft, som vokser hurtigt og spreder sig tidligt og er en af de mest almindelige kræftformer – cirka 490.000 mennesker i Europa har i dag diagnosen. Den langsigtede overlevelse er i dag meget lav – kun omkring 15 procent af dem, der i dag får diagnosen, lever længere end fem år. Men ved at forbedre behandlingen gennem kombinationen af flere effektive lægemidler, kan dødeligheden inden for lungekræft mindskes. Man estimerer at omkring 120.000 dødsfald kan undgås i EU ved at anvende kombinationsbehandling.

Sådan virker behandlingen

En kombinationsbehandling, er en behandling, der kombinerer flere lægemidler med forskellige virkningsmekanismer i patientens behandling, omfatter ofte immunterapi, som forstærker patientens eget immunforsvar og målrettet behandling som ødelægger kræftcellerne eller forhindrer dem i at spredes. Når man kombinerer disse typer af lægemidler er effekten af medicinen ofte betydeligt bedre, end hvis de anvendes hver for sig.

Kilde: https://www.efpia.eu/media/602563/iqvia_efpia_pipeline-review_final.pdf

Impact for

Patient, familie og omsorgspersoner

Kombinationsbehandlinger har potentiale til at forlænge patienters liv og kan endda betyde potentiel helbredelse for patienter, hvor prognosen ellers ville være meget dårlig.

Længere overlevelse kan også betyde en reduktion af den følelsesmæssige belastning for patienten og familie.

Sundhedsvæsen og sundhedspersonale

Kombinationsbehandling kan mindske udgifterne på hospitalet, da behovet for onkologisk, palliativ behandling er reduceret.

Dette frigiver ressourcer, der kan benyttes til at diagnosticere og behandle flere patienter hurtigere og mere effektivt.

Samfund

Kombinationsbehandlinger vil kunne medvirke til, at flere patienter vender tilbage til deres arbejde.

Dette vil desuden reducere omsorgsbyrden for familie og venner, som også vil have mindre behov for at tage fri fra arbejde og andre ansvarsområder.