Videre til indhold

Kønsdiversitet på dagsordenen i Lif

En række aktiviteter skal i den kommende tid inspirere, engagere og motivere kvinder til at tage aktiv del i ledelsen af Lifs forskellige medlemsfora. Portrætter af Lifs tidligere forkvinder kickstarter indsatsen.

Kønsdiversitet og ligestilling er på dagsordenen i Lifs kommende strategi. En række videoportrætter af Lifs tidligere forkvinder er første skridt til at inspirere, engagere og motivere kvinder til at tage del i ledelsen i brancheforeningens mange medlemsfora og hjælpe andre til at forstå værdien af diversitet, og hvorfor det er vigtigt. Se videoerne nederst i artiklen.

”Vi har en ambition om, at vi i den kommende strategiperiode vil have flere kvinder til at engagere sig i bestyrelsen og i ledelsen af Lifs forskellige medlemsfora. Vi vil skabe en øget bevidsthed og dialog i foreningen blandt både mænd og kvinder om værdien af diversitet både i vores forskellige fora og helt generelt,” lyder det fra Catherine Williams, der er landechef for MSD, medlem af Lifs bestyrelse og formand for den arbejdsgruppe, der er nedsat af bestyrelsen for at styrke diversiteten i Lifs forskellige medlemsfora.

Arbejdet indeholder analyser, medlemsaktiviteter og awareness-kampagner. Alle skal de øge bevidstheden i medlemskredsen og betydningen af, at kvinder engagerer sig i Lif på ledelsesniveau:

”Vi vil gerne udforske, hvor meget vi kan flytte ved netop at blive mere bevidste om, hvor glasloftet rammer og hvorfor. Vi vil synliggøre udfordringerne og motivere og inspirere på en måde, så flere kvinder får mod på at engagere sig i ledelse i såvel deres virksomheder som i Lif. Vi står et fordelagtigt sted, hvor der er en stærk base, men vi skal styrke diversiteten på ledelsesniveauet i vores forskellige fora,” forklarer Catherine Williams.

”Det handler både om en generel opmærksomhed på diversitet i forbindelse med udpegninger og valg og den bias, der kan blive udvist; og så handler det i høj grad om at motivere og inspirere kvinderne til at stille op og betrygge dem i, at de også kan gøre sig gældende i fx et kampvalg,” sigerr hun.

Temaside om diversitet

Kønsdiversitet og ligestilling er på dagsordenen i Lifs kommende strategiperiode og udover videoportrætterne, har foreningen flere andre tiltag i støbeskeen.

Lige nu ligger alle portrætterne på temasiden, men vi lægger løbende nyt materiale op.

”Vi er overbeviste om, at diversitet skaber værdi i sig selv – for det handler om at skabe lige muligheder og om at bringe alle kompetencer i spil. Diversitet er vigtig for Lif både som virksomhed og som forening, fordi det giver værdi at få så mange forskellige perspektiver og kompetencer som muligt inddraget, når der træffes beslutninger. I Lif vil vi gerne tage et medansvar for at sikre diversitet, lige muligheder og inklusion. I første omgang er fokus på kønsdiversitet. Diversitet er meget og andet end det, men kønsdiversitet er et sted at starte, hvor vi kan monitorere udviklingen og så arbejde videre derfra,” understreger Catherine Williams.

Karin Verland, formand for Lif 2003 – 2008

Dorthe Mikkelsen, formand for Lif 2010 – 2016

Henriette Rosenquist, formand for Lif 2017 – 2018

Ida Sofie Jensen, koncernchef for Lif 2004 –