Videre til indhold

Kliniske forsøg i Danmark 2022: Stigende aktivitet og større beskæftigelse   

En ny analyse udført af Lif og Dansk Biotek viser en bemærkelsesværdig vækst i antallet af igangværende kliniske forsøg i Danmark i 2022. Jakob Bjerg Larsen, chef for klinisk forskning og lægemiddelproduktion i Lif, bemærker den vedvarende positive trend i den danske kliniske forskning og fremhæver landets tiltrækningskraft for både forskere og investorer – der dog begrænses af en faldende tendens i antallet af tidlig fase-forsøg og nye forsøg, som startes op. 

Der er en stigning i antallet af igangværende kliniske forsøg i Danmark. Det viser en ny analyse af kliniske forsøg i Danmark i 2022 udført af Lif, Lægemiddelindustriforeningen, og Dansk Biotek.  

Dermed fortsætter den positive trend, der er blevet observeret siden 2010, fortæller Jakob Bjerg Larsen, politisk chef for klinisk forskning og lægemiddelproduktion i Lif. 

I 2022 er der registreret i alt 410 kliniske forsøg udført i Danmark af medlemmerne af Lif og Dansk Biotek. Sammenlignet med 2021 er dette en stigning på 34 forsøg, hvilket svarer til en stigning på 9 procent  

Denne stigning er en fortsættelse af den vækst, der blev set i 2021, der dog bød på en noget højere procentvis stigning med 23 procent.  

”Men der er ingen tvivl om, at disse tal cementerer den vedvarende stigning i klinisk forskning i Danmark,” siger Jakob Bjerg Larsen og tilføjer: 

”Det er meget opmuntrende at se, at antallet af igangværende kliniske forsøg i Danmark fortsætter med at vokse, selvom vi har oplevet nogle markante ændringer i sundhedsvæsenet gennem COVID-19-årene, og når vi ved, at sundhedsvæsenet er presset på kapacitet. Den positive udvikling i de kliniske forsøg understreger, at vores land er et attraktivt sted for klinisk forskning. Det skyldes blandt andet en kombination af dygtige, dedikererede og samarbejdsvillige klinikere, en voksende bioteksektor og gode administrative rammer omkring den kliniske forskning, ikke mindst takket være effektive myndigheder og institutioner som fx Trial Nation.” 

Selvom antallet af igangværende kliniske forsøg er steget, har der været et fald i antallet af nye forsøg i 2022. Ud af de 410 kliniske forsøg var 106 af dem helt nye forsøg, der blev startet i løbet af året. Sammenlignet med 2021, hvor der blev indledt 122 nye forsøg, er der altså en lille nedgang. Dette kan muligvis være en refleksion af den allerede høje aktivitet inden for klinisk forskning i landet, og en eftervirkning fra COVID-19, forklarer Jakob Bjerg Larsen og tilføjer:  

“Men det er en udvikling, som vi skal følge nøje – også set i lyset af at det er senfasestudier (III og IV), der driver den samlede vækst. Antallet af igangværende tidlig fase-studier (I og II) er faktisk faldende.” 

Flere arbejder med klinisk forskning 

Samtidig med væksten i antallet af kliniske forsøg ses også en stigning i beskæftigelsen inden for området. Det gælder både antallet af beskæftigede med klinisk forskning globalt og antallet af beskæftigede med kliniske forsøg, der gennemføres i Danmark. I 2022 var der samlet set 388 beskæftigede med kliniske forsøg, der blev gennemført i Danmark.  

”Det er bemærkelsesværdigt, at ud af de 2.667 fuldtidsansatte i virksomhederne, der i 2022 beskæftigede sig med klinisk forskning globalt (hvilket aldrig er set højere), arbejdede 388 af dem med kliniske forsøg udført i Danmark. I forhold til tidligere år er dette en relativt stor stigning, og det viser, at virksomhederne virkelig gerne vil fokusere på den danske forskning i samarbejde med landets sygehusafdelinger og patienter, selvom vi er et lille område geografisk set. Det illustrerer Danmarks position som en stærk drivkraft inden for den globale kliniske forskning,” pointerer Jakob Bjerg Larsen. 

Som han konkluderer, så understreger denne årlige rapport, at Danmark er et ideelt sted for kliniske forsøg: 

”Vi er stolte over den fortsatte vækst inden for klinisk forskning og beskæftigelse. Det er vores håb, at denne udvikling vil fortsætte med at tiltrække investeringer og talent til vores land, og at vi fortsat kan bidrage til at forbedre patientbehandlingen gennem innovativ medicinsk forskning. Men rapporten viser også, at vækst ikke kan tages for givet, og vi ser i år også nogle enkelte, lidt bekymrende tendenser, som vi skal være meget opmærksomme på”.  

De seneste tal fra analysen viser klart, at Danmark har potentialet til at fortsætte med at være et vigtigt kraftcenter for klinisk forskning, til gavn for både patienter, sundhedsvæsen og virksomheder.  

Se alle resultater fra Lifs og DANSK BIOTEKs undersøgelse her.