Videre til indhold

Kliniske forsøg flytter væk fra Europa og mod Østasien

Selvom antallet af kliniske forsøg på verdensplan er jævnt stigende, er antallet af industrifinansierede kliniske forsøg vokset markant i østasiatiske lande og faldet i europæiske lande i løbet af de seneste 10 år.

Det er en ærgerlig tendens, påpeger Anders Hoff, politisk chef for forskning og innovation, Lif, i denne nye analyse.

I perioden 2010 til 2020 er antallet af kliniske forsøg i Østasien i gennemsnit vokset med 7,5 pct. om året. Til sammenligning er antallet af kliniske forsøg i Europa i gennemsnit faldet med 1,3 pct. om året. Det er afgørende at forbedre vilkårene for klinisk forskning, hvis det fremover skal være attraktivt at placere kliniske forsøg i Europa.

”Vi ser, at der gennemføres omtrendt det samme antal virksomhedsfinansierede kliniske forsøg årligt, dog med en lille gennemsnit stigning, når man ser bort fra det årlige udsving. Det problematiske er så, når en større og større andel af forsøgene lægges i Østasien, mens både Europa og Nordamerika sakker agterud. Det er jo i sig selv godt, at der gennemføres flere forsøg i Østasien, men ikke når det er på bekostning af, at der samtidig placeres færre forsøg især i Europa, men også i USA, hvor udviklingen er stagneret,” siger Anders Hoff om analysen og påpeger:

”Der er gode vilkår i Danmark for kliniske studier. Der er dygtige læger og forskere, som ønsker at samarbejde om udvikling af nye behandlinger til gavn for patienterne. Men vi skal også gøre vores for, at vi fastholder at de kliniske studier gennemføres her. Det kræver dedikerede ressourcer og at vi løbende forbedrer rammerne og får taget nye teknologiske muligheder i brug – eksempelvis er der store muligheder i decentrale kliniske forsøg eller at få sat de gode danske sundhedsdata i spil.