Videre til indhold

Klimasektorkøreplan for life science og biotek er offentliggjort

Sektorkøreplanen for klimapartnerskab for life science og biotek præsenteret for Grønt Erhvervsforum blev lanceret 26. marts. Sektorkøreplanen følger op på anbefalingerne fra klimapartnerskabet, der kom i marts 2020. 

Lif har sammen med Novo Nordisk og Dansk Erhverv været sekretariat for sektorens klimapartnerskab, og Jakob Bjerg Larsen, politisk chef for kliniske forsøg og lægemiddelproduktion i Lif, er godt tilfreds med de fremskridt, som beskrives i sektorkøreplanen.


”Det fremgår af de konkrete initiativer i sektorkøreplanen, at man fra alle dele af sektoren – pharma, medico og biotek – i det forgangne år har fastholdt den sikre kurs mod yderligere reduktioner i CO2-udledningen. Vi nærmer os med hastige skridt ambitionen om en reduktion på minimum 70%. Men med en samlet udledning fra sektoren på under 0,1% af Danmarks totale udledning, er det også essentielt at fokusere på, hvordan bioteksektorens løsninger kan skabe reduktioner for andre dele af vores samfund. Her ligger et kæmpe potentiale.”
  


I sektorkøreplanen kan man også læse om de tiltag, der fra regeringens side er gjort for at imødekomme sektorens ønsker og muligheder for aktivt at bidrage til den grønne omstilling af industrien selv og det omkringliggende samfund. Jakob Bjerg Larsen fremhæver i den forbindelse især klimaaftalen for energi og industri fra juni 2020, da den i praksis indebærer, at afgiften på elbaseret overskudsvarme forsvinder. 

”Det har været et stor ønske fra virksomhederne, da det har virket naturstridigt, at det ikke kunne betale sig at genanvende overskudsvarme fra fabriksanlæg – i stedet for, bogstavelig talt, at fyre for gråspurvene”, forklarer han uddybende.

Fremadrettet skal en midlertidig forlængelse af forhøjet FoU-fradag på 130% samt en ny grøn offentlig forskningsstrategi desuden bidrage til investeringer i flere grønne løsninger fra både privat og offentlig side. Regeringen igangsat flere analyser, der skal bidrage til en erhvervspolitisk udvikling af biosolutions.

”Sektorkøreplanen viser, at alle parter i sektoren arbejder målrettet og ambitiøst med den grønne omstilling. Og lige nu lægges der også nogle gode politiske spor, der er afgørende for, at sektorens potentiale kan indfries i videst mulige udstrækning. Regeringen er nået langt, men vi vil naturligvis arbejde for, at rammene fortsat forbedres, og derfor ser vi også frem til at fortsætte dialogen og samarbejdet”, slutter Jakob Bjerg Larsen.

Faktaboks

Grønt Erhvervsforum består af: Erhvervsministeren – Klima-, energi- og forsyningsministeren -Udenrigsministeren – Skatteministeren – Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling – Sundheds- og ældreministeren – Transportministeren – Uddannelses- og forskningsministeren -Boligministeren – Miljøministeren – Direktøren for Dansk Industri – Direktøren for Dansk Erhverv -Direktøren for Dansk Energi – Direktøren for Landbrug og Fødevarer – Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation – Formanden for Dansk Metal – Formanden for 3F -Formanden for Concito – Formanden for Klimarådet samt Formændene for de af regeringen nedsatte 13 klimapartnerskaber