Videre til indhold

Disse anbefalinger skal sikre grøn vækst og bæredygtig udvikling

Klimapartnerskabet for Life Science og Biotek har tirsdag præsenteret sine anbefalinger for, hvordan vi inden for life science og biotek både kan reducere CO2-aftrykket samt fremme grøn vækst og sikre en bæredygtig udvikling.

At ændre verden til en grønnere fremtid kræver politisk handling.

Sådan står der i forordet til de anbefalinger klimapartnerskabet for Life Science og Biotek tirsdag har præsenteret.

Rapporten er resultatet af et samarbejde mellem virksomheder, interesseorganisationer og forskningsinstitutioner. Og det er anden gang, partnerskabet udkommer med anbefalinger. Første gang var i 2020, men siden da har verden ændret sig fundamentalt, og Danmark har vedtaget ambitiøse mål, som det hedder i rapporten.

Formålet med rapporten er at pege på potentielle klimaløsninger, der kan reducere CO2-aftrykket fra vores egen og andre sektorer, fremme grøn vækst samt sikre en bæredygtig udvikling.

Klimapartnerskabet, der er drevet af Alliance for Biosolutions, Novonesis, Dansk Erhverv og Lif, peger derfor på en række tiltag, der skal understøtte den grønne omstilling af life science – og biosektoren.

”De anbefalinger, som vi præsenterer her i dag, kan være med til at styrke Life Science og Biotek sektorens positive bidrag – både i Danmark og globalt. Sektorens produkter bliver fremstillet stadig mere bæredygtigt, med brug af mindre energi og mere klimavenlige energikilder. Og samtidig skaber sektoren vækst i både arbejdspladser og eksport. Med disse anbefalinger kan vi være med til at accelerere den grønne omstilling,” siger Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif.

Anbefalingerne falder i tre kapitler, der handler om biosolutions, produktion og grønne indkøb. Og de konkrete anbefalingerne spænder vidt: Lige fra ophævelse af prislofter på overskudsvarme samt i gangsætning af overskudsvarmeprojekter, der involverer fjernevarmeselskaberr og flere kommuner til At der aktivt, målrettet og ved behov gøres øget brug af muligheden for at anvende andre kilder til drikkevand end grundvand og en dansk fast-track-ordning og regulatorisk sandkasse, der skal sikre en hurtigere time-to-market for biologiske plantebeskyttelsesmidler.