Videre til indhold
Ros til ny indkøbsaftale
Lif glæder sig over, at Amgros åbner endnu mere op for innovative løsningsmodeller, når det kommer til indkøb af og ibrugtagning af nye lægemidler....
Visionen for life science
VIDEO: Vi har spurgt Ellen Trane Nørby, Stephanie Lose og Morten Freil om, hvordan de ser på den danske life science branche, hvordan vi udvikler [...