Videre til indhold
2021 i tal
Hvordan artede life science-branchens tal sig i 2021? Lif årsberetning har samlet op på nøgletallene for forskning, eksport, beskæftigelse og medic...